.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
FrieslandCampina Việt Nam hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em vùng bão lũFrieslandCampina Việt Nam hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em vùng bão lũ
(TN&MT) - Vừa qua, cơn bão số 12 (Damrey) làm ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhân dân các tỉnh miền Trung. Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát và tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Dự án hỗ trợ khắc phục và phòng chống thiên tai "Miền Trung yêu thương", đồng thời tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 12.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.