Môi trường

Bộ TN&MT lấy ý kiến dự thảo 2 thông tư về quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Hoàng Ngân 24/04/2024 - 10:52

(TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến các Bộ ngành, địa phương và các đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho việc xây dựng và hoàn thiện dự thảo 2 Thông tư ban hành về quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

2(1).jpg
Quy trình vận chuyển rác sinh hoạt sau phân loại được hướng dẫn rõ trong dự thảo

Dự thảo 2 thông tư đó là: Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Hai thông tư này được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực cho hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên cả nước trong thời gian tới.

Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt gồm 5 chương hướng dẫn về quy trình kỹ thuật hoạt động thu gom chất thải rắn sinh hoạt; quy trình kỹ thuật hoạt động vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại; quy trình kỹ thuật hoạt động vận hành trạm trung chuyển, trạm tái chế, tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt; quy trình kỹ thuật hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy trình kỹ thuật hoạt động vệ sinh.

Quy trình này áp dụng cho những công việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đối tượng thực hiện bao gồm các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; các tổ chức, cơ quan liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và thực hiện dịch vụ này trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh, định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy định mức hao phí về vật tư, nhân công và máy, thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình kỹ thuật, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.

Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: Mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, điều kiện áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc. Trong đó, thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công việc theo điều kiện kỹ thuật, quy trình kỹ thuật và phạm vi thực hiện công việc. Bảng các hao phí định mức gồm mức hao phí vật tư, mức hao phí nhân công và mức hao phí máy, thiết bị.

Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành để các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng trong lập và quản lý chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Trường hợp các công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập định mức này hoặc những loại công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa có định mức được ban hành thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức việc điều chỉnh định mức hoặc xác lập định mức mới để áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT lấy ý kiến dự thảo 2 thông tư về quản lý chất thải rắn sinh hoạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO