Môi trường

Khánh Hoà: Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế

Nguyễn Dũng - Đỗ Vương (thực hiện) 26/04/2024 - 13:06

(TN&MT) - Luật Bảo vệ môi trường 2020 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Qua 2 năm triển khai, Luật đã đem lại những kết quả tích cực, gần với thực tiễn. Xoay quanh vấn đề này, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

anh-1-ong-nguyen-tan-tuan-chu-tich-ubnd-tinh-khanh-hoa.jpg
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

PV: Để Luật Bảo vệ môi trường 2020 đi vào cuộc sống, Khánh Hòa đã triển khai thực hiện như thế nào để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, thưa ông?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Bảo vệ môi trường (BVMT) là vấn đề luôn được Ðảng, Nhà nước quan tâm và đã có nhiều chính sách, giải pháp cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Năm 2022, Luật Bảo vệ môi trường 2020 bắt đầu được thực thi với rất nhiều điểm mới trong quản lý, xử lý các vấn đề về môi trường, phù hợp trong giai đoạn phát triển mới.

Để đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 đi vào thực tiễn cuộc sống, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể… trong việc thực hiện các quy định của Luật.

UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức các hội thảo, tập huấn phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến các ngành, các cấp huyện, xã và doanh nghiệp, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn dân trong tuân thủ pháp luật về BVMT, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền một số điểm mới, quan trọng của Luật đối với Tiêu chí số 17 về môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để phân loại dự án đầu tư, đồng thời nâng cao nhận thức trong việc chấp hành quy định về BVMT của các địa phương trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản liên quan như: Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quy định chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa...

Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã tập trung cải cách mạnh mẽ, cắt giảm 40% thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp và giảm được 20% đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Việc quản lý nhà nước về BVMT của tỉnh bảo đảm nguyên tắc đồng bộ, thống nhất, phân công, phân cấp đi đôi với phân quyền.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đưa ra các chủ trương, giải pháp, kế hoạch BVMT, quản lý môi trường; do triển khai kịp thời, đồng bộ nên các vấn đề về môi trường, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu được kịp thời giải quyết.

Tuy nhiên, việc ban hành một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 của các bộ, ngành Trung ương còn chưa đồng bộ, kịp thời điểm khi Luật có hiệu lực thi hành. Do có nhiều điểm mới, liên quan đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực nên quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép về môi trường (phải đối chiếu với nhiều Luật); về ban hành đơn giá dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt, về lựa chọn đơn vị thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt...

anh-2-mot-goc-vinh-van-phong.jpg
Một góc Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa

PV: Xin ông cho biết những kết quả bước đầu triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý về môi trường trên địa bàn tỉnh; chủ động triển khai các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn công tác BVMT, chú trọng đến truyền thông BVMT, giải quyết đơn thư, kiến nghị cử tri, xử lý thông tin qua đường dây nóng về lĩnh vực môi trường, công tác thanh kiểm tra viêc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT đối với các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân về ý thức, trách nhiệm trong công tác BVMT; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành liên quan…

PV: Địa phương có kiến nghị gì với Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2020 hiệu quả, thưa ông?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Để thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2020 hiệu quả toàn diện, tỉnh Khánh Hòa đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 để thi hành một cách đồng bộ, có hiệu quả:

Ban hành chính sách cụ thể để khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững, cụ thể: Xây dựng và ban hành các quy chuẩn môi trường về tái sử dụng nước thải phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường; có Văn bản hướng dẫn định mức kinh tế, kỹ thuật về xử lý chất thải rắn sinh hoạt để có cơ sở áp dụng đơn giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương...,

Ban hành chính sách khuyến khích các nguồn lực đầu tư cho hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhất là các dự án xử lý rác thải sinh hoạt với công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện với môi trường, giảm thiểu việc chôn lấp.

Tiếp tục tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về BVMT cho cán bộ làm công tác BVMT ở địa phương; công tác tập huấn về theo dõi, vận hành hệ thống truyền dữ liệu tự động, quan trắc hiện trường.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hoà: Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO