--Quảng cáo---
Phương thức tính tiền hỗ trợ phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện quốc gia
Môi trường - 19/10/2021 11:00
(TN&MT) - Ngoài việc quy định rõ về đối tượng, bản chất các khoản đóng góp vào Quỹ BVMT Việt Nam của nhà sản xuất, nhập khẩu, Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã đưa ra phương thức tính tiền hỗ trợ phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện kinh tế - xã hội trong nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO