Ngành TN&MT

Triển khai công tác cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ Tài nguyên và Môi trường

Hoài Thu 25/04/2024 - 20:44

(TN&MT) - Ngày 25/4, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì Hội nghị “Triển khai công tác xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ TN&MT”.

386-202404251820151.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay, không chỉ của Bộ TN&MT mà còn của tất cả các Bộ, ban ngành và địa phương, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử trong nước.

Trong thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, Vụ Tổ chức Cán bộ (TCCB), Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TN&MT (CĐS&TTDL) đã triển khai các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ theo đúng hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Nội vụ và Kế hoạch của Bộ TN&MT; bước đầu hoàn thành việc kết nối, đồng bộ dữ liệu CBCCVC của Bộ với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia.

Đồng thời, Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Cục CĐS&TTDL TNMT, Vụ TCCB trong việc nâng cấp, xây dựng Hệ thống CSDL CBCCVC của Bộ đã và đang được triển khai khẩn trương, kịp thời, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ thực hiện.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cho rằng, việc xây dựng CSDL CBCC sẽ thúc đẩy số hoá công tác quản trị dữ liệu, thống kê, báo cáo, hỗ trợ công tác nghiên cứu, tham mưu hoạch định chính sách đối với đội ngũ CBCCVC, giúp tiết kiệm được chi phí của chính đội ngũ cán bộ trong Bộ và những người trực tiếp làm công tác quản lý nhân sự trong việc kê khai, bổ sung sơ yếu lý lịch, tìm kiếm thông tin phục vụ công tác thẩm tra, xác minh cán bộ; tổng hợp, phân tích số liệu về đội ngũ của một hoặc nhiều cơ quan phục vụ yêu cầu quản lý… góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý CBCCVC trong thời gian tới.

Để CSDL CBCCVC của Bộ đảm bảo tiêu chí “Đúng – đủ - sạch”, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị lần này giới thiệu quy trình và hướng dẫn các đơn vị thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin CBCCVC, người lao động trên Hệ thống CSDL của Bộ.

Qua đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu Cục CĐS&TTDL TNMT và đơn vị tư vấn thiết kế phần mềm cần tập trung giới thiệu, hướng dẫn cụ thể, ngắn gọn về quy trình, cách thức cập nhật, bổ sung thông tin hồ sơ cán bộ lên CSDL của Bộ.

Cùng với đó, các đơn vị và tại điểm cầu họp Hội nghị trực tuyến cần tập trung nghe hướng dẫn, nghiên cứu, trao đổi để nắm chắc, nắm rõ yêu cầu, quy trình, cách thức triển khai việc cập nhật, bổ sung thông tin hồ sơ CBCCVC, nhằm làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc triển khai tại đơn vị được thuận lợi, đáp ứng yêu cầu.

386-202404251820152.jpg
Ông Nguyễn Bảo Trung – Phó Cục trưởng Cục CĐS&TTDL TNMT phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Bảo Trung – Phó Cục trưởng Cục CĐS&TTDL TNMT cho biết, hiện nay, Bộ TN&MT đang thực hiện cập nhật hệ thống CSDL, tiếp nhận hơn 10.000 hồ sơ của các CBCCVC Bộ. Tuy nhiên, tại thời điểm này các hồ sơ vẫn đang được lưu giữ dưới dạng mẫu năm 2018. Nhằm thực hiện Đề án 06/CP và nhiệm vụ xây dựng CSDL CBCCVC Quốc gia, Cục đã ban hành Thông tư số 06 ngày 4/5/2022, trong đó, yêu cầu các dữ liệu, thông tin của các Bộ, ngành và địa phương kết nối CSDL với hệ thống Quốc gia để sử dụng chung, đặc biệt là các cán bộ ngành TN&MT đang công tác trên địa bàn tỉnh thành khắp cả nước.

Do đó, Cục CĐS&TTDL TNMT phối hợp với Vụ TCCB tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn, bổ sung thêm việc cập nhật thông tin, chuẩn hoá dữ liệu cho CBCCVC Bộ TN&MT đáp ứng theo yêu cầu mới của Bộ Nội vụ. Đây là một trong những bước đầu tiên của việc xây dựng CSDL ban đầu để phục vụ cho công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tổ chức cán bộ.

Ông Nguyễn Bảo Trung hy vọng trong thời gian tới, hệ thống cơ sở này sẽ là công cụ đắc lực cho công tác tổ chức cán bộ giảm tải được sự rườm rà trong việc rà soát, kiểm kê những đầu việc liên quan đến hồ sơ, từ đó, việc thực hiện, sử dụng dữ liệu trong hệ thống Bộ được tinh gọn và nhanh chóng hơn.

Dù việc cập nhật bổ sung thông tin, hồ sơ trong thời gian ngắn, nhưng Cục đã xây dựng giải pháp cho tất cả CBCCVC của Bộ có thể trực tiếp tham gia để bổ sung, hoàn thiện những thông tin hồ sơ còn thiếu. Để có tính pháp lý của dữ liệu này, ông Nguyễn Bảo Trung đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị có những ý kiến trao đổi tích cực trong việc tháo gỡ những vướng mắc và có thể đưa vào sử dụng.

386-202404251820153.jpg
Ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp Simax hướng dẫn quy trình cập nhật Hồ sơ CBCCVC Bộ TN&MT

Trong Hội nghị, ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp Simax đã hướng dẫn CBCCVC, thủ trưởng các đơn vị tại Hội nghị quy trình cập nhật, quản lý nhằm xác minh, phê duyệt hồ sơ. Bao gồm các bước: Quy trình chuẩn hoá dữ liệu hồ sơ CBCCVC; CBCCVC cập nhật, trình gửi hồ sơ; quản lý hồ sơ xác minh, ký nháy hồ sơ; Thủ trưởng phê duyệt, ký chính hồ sơ; Văn thư đóng dấu hồ sơ và thực hành thao tác.

Để tránh việc lộ lọt thông tin, công ty sẽ thông báo việc trùng lặp cho Cục CĐS&TTDL TNMT xem xét, chỉnh sửa. Vụ TCCB sẽ đóng vai trò thực hiện ký, xét duyệt hồ sơ, đồng thời, có nhiệm vụ phân công cán bộ đầu mối, những người quản lý xét duyệt hồ sơ và quản trị đơn vị, phê duyệt hồ sơ. Hội nghị nhận được nhiều câu hỏi, thắc mắc về vấn đề cập nhật, chỉnh lý hồ sơ của CBCCVC.

386-202404251820164.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung triển khai một số nội dung, yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCCVC, người lao động trong đơn vị khẩn trương thực hiện công tác cập nhật, bổ sung thông tin vào CSDL CBCCVC của Bộ; bổ sung bản sao các quyết định, bằng cấp, chứng chỉ có liên quan về bộ phận quản lý hồ sơ cán bộ của đơn vị để phục vụ công tác lưu trữ, quản lý và xét duyệt hồ sơ, hoàn thành trước ngày 5/5/2024.

Các cán bộ làm công tác xét duyệt hồ sơ, triển khai tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt hồ sơ trên phần mềm cho các CBCCVC, người lao động thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trước ngày 15/5/2024. Thủ trưởng các đơn vị hoàn thành ký xác nhận hồ sơ CBCCVC, người lao động trước ngày 18/5/2024.

Trong đó, yêu cầu Cục CĐS&TTDL TNMT đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, an toàn bảo mật phục vụ công tác cập nhật, bổ sung thông tin dữ liệu; phối hợp với Vụ TCCB và các đơn vị liên quan tổ chức hỗ trợ người dùng, dưới nhiều hình thức thuận tiện trong suốt quá trình thực hiện.

Sau khi hoàn thành công tác cập nhật, bổ sung thông tin vào CSDL CBCCVC của Bộ, cần khẩn trương tổ chức thực hiện việc kết nối thông tin sang CSDL CBCCVC quốc gia do Bộ Nội vụ quản lý, theo đúng quy định.

Đồng thời, Vụ TCCB và Cục CĐS&TTDL TNMT cần thường xuyên đôn đốc những đơn vị chậm triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ tiến độ, kết quả thực hiện công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai công tác cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ Tài nguyên và Môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO