Bia 333
Videos
GEF trên hành trình hơn 25 năm bảo vệ môi trường trái đất
(TN&MT) - Hơn 25 năm – viện trợ trực tiếp hơn 20 tỷ USD cho công tác BVMT trên toàn cầu, đồng thời, gián tiếp hỗ trợ hơn 88 tỷ USD thông qua các dự án đầu tư phát triển do doanh nghiệp và cộng đồng thực hiện. Quỹ Môi trường toàn cầu, hay còn gọi tắt là GEF đã chứng minh: GEF hiện là nhà tài trợ lớn nhất đối với các dự án đem lại lợi ích môi trường toàn cầu.
GEF 6: Một Đà Nẵng thân thiện môi trường sẽ đón chào bạn bè quốc tế
GEF 6: Một Đà Nẵng thân thiện môi trường sẽ đón chào bạn bè quốc tế    658   0
(TN&MT) - Hội nghị Đại Hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) là sự kiện định kỳ 4 năm một lần của Quỹ Môi trường toàn cầu. Đại hội lần thứ 6 này sẽ tổng kết và đánh giá các chính sách chung, các hoạt động và thành viên GEF trong giai đoạn 2014 - 2018, xem xét phê duyệt các đề xuất sửa đổi với Văn kiện GEF cho giai đoạn 2018 - 2022.