Đất đai

Sơn La: Phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển

Nguyễn Nga 27/02/2024 - 14:25

(TN&MT) - Nhằm quản lý chặt chẽ nguồn lực đất đai, đưa quỹ đất vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, những năm qua, tỉnh Sơn La đã quan tâm triển khai công tác khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững.

Xung quanh vấn đề này, PV Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Dương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.

a1.jpeg
Ông Nguyễn Tiến Dương - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.

PV: Thời gian qua, công tác khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu đã được tỉnh Sơn La triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Dương:

Ngay từ cuối năm trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn gửi Sở Tài Chính, UBND các huyện, thành phố về việc xây dựng Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất. Yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ các thửa đất sử dụng kém hiệu quả, không đưa đất vào sử dụng, sử dụng không đúng mục đích để đưa vào khai thác, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đảm bảo các khu đất đưa vào đấu giá phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp, xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất; xin ý kiến tham gia vào dự thảo, tiếp thu, hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh ban hành đúng quy định. Thường xuyên tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các địa phương trước ngày 20 tháng cuối quý hoặc đột xuất để kịp thời tháo gỡ.

img_2345.jpg
Năm 2023, toàn tỉnh đã thu nộp ngân sách hơn 307 tỷ đồng từ khai thác quỹ đất.

PV: Xin ông thông tin một số kết quả cụ thể trong công tác khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu mà Sơn La đã đạt được từ năm 2023 đến nay?

Ông Nguyễn Tiến Dương:

Năm 2023, với các khu đất đơn lẻ, toàn tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công hơn 272.929m2, thu nộp ngân sách hơn 307 tỷ đồng. Nhiều địa phương triển khai thực hiện tốt công tác khai thác quỹ đất như huyện Mộc Châu, đấu giá thành công hơn 6.000m2 đất, thu nộp ngân sách hơn 121 tỷ đồng; thành phố Sơn La đấu giá hơn 4.000m2 đất, thu nộp ngân sách hơn 63 tỷ đồng; Phù Yên đã đấu giá gần 4.000m2 đất, thu nộp ngân sách hơn 41 tỷ đồng…

Với các dự án, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà ở thương mại và hạ tầng khu đô thị Tây Tiến thị trấn Mộc Châu; dự án Khu dân cư trung tâm hành chính tiểu khu 14 (lô đất ODB) thị trấn Mộc Châu; với tổng giá trị đấu giá đạt hơn 130 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật về quản lý tài sản công với giá trị gần 70 tỷ đồng.

PV: Theo ông, thông qua công tác đấu giá đất để tạo nguồn thu đã có đóng góp như thế nào vào công cuộc phát triển KT-XH của địa phương?

Ông Nguyễn Tiến Dương:

Có thể nói, công tác khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu luôn được tỉnh Sơn La xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm quản lý chặt chẽ toàn bộ quỹ đất, xác định được cụ thể vị trí, diện tích, khả năng sử dụng và tiềm năng phát triển. Xây dựng kế hoạch, phương án đưa quỹ đất vào khai thác sử dụng có hiệu quả, từ đó xác định được nguồn lực tài chính hàng năm thu được từ việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư (giao đất, thuê đất) để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, thông qua công tác khai thác quỹ đất đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất, tạo ra quỹ đất để khai thác, phát triển, giải quyết nhu cầu về đất ở, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, tái định cư, thương mại, dịch vụ, dự án khu, cụm công nghiệp; đảm bảo việc quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, góp phần chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn.

img_2373.jpg
Sơn La quan tâm triển khai công tác khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội.

PV: Năm 2024, Sơn La dự kiến triển khai công tác khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu như thế nào? Những giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu đề ra cũng như để quản lý hiệu quả quỹ đất trên địa bàn, thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Dương:

Theo kế hoạch, năm 2024, toàn tỉnh dự kiến đưa 140 khu đất vào khai thác để tạo nguồn thu; tổng diện tích hơn 594.284m2; dự kiến thu nộp ngân sách hơn 1.594 tỷ đồng.

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao UBD các huyện, thành phố lập, thẩm định trình cấp có thẩm quyền Chương trình phát triển đô thị thuộc địa bàn quản lý; lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị; đề xuất danh mục nhà ở trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch nhà ở hàng năm. Lập danh mục thu hút đầu tư, danh mục dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo thẩm quyền.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng phương án giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá, giá giao đất, cho thuê với các dự án lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất, gửi Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Tiếp tục tham mưu, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, những năm qua, tỉnh Sơn La đã tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên các dịch vụ về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, phát triển hạ tầng.

Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 14,41%; hoàn thành việc hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại 8 huyện, thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO