Yên Bái: Giải quyết hàng nghìn hồ sơ đất còn tồn

Thanh Ngà| 07/05/2021 15:31

(TN&MT) - Tỉnh Yên Bái chính thức đưa Văn phòng Đăng ký đất đai (Văn phòng) một cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2020, sau khi đi vào hoạt động Văn phòng đã xử lý hàng nghìn hồ sơ đất còn tồn đọng.

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 17/4/2020 toàn tỉnh còn tồn 1.004 hồ sơ.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồn đọng hồ sơ một phần trách nhiệm do UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa chỉ đạo sát sao về chuyên môn, chưa tập trung chỉ đạo giải quyết các hồ sơ tồn trước khi thành lập Văn phòng. Các cơ quan chuyên môn lập hồ sơ và cơ quan kiểm tra hồ sơ chưa hướng dẫn người có nhu cầu một cách đầy đủ để thực hiện.

TP. Yên Bái đã thành lập 15 tổ rà soát do các đồng chí Chủ tịch UBND xã, phường làm tổ trưởng thực hiện việc rà soát hồ sơ còn tồn cho người dân

Để giải quyết các hồ sơ còn tồn trước khi thành lập Văn phòng, tỉnh Yên Bái đã thành lập tổ công tác, xây dựng Kế hoạch số 24/KH-TCT về tổ chức thực hiện giải quyết các hồ sơ đăng ký đất đai (cấp đổi, cấp lại) còn tồn đọng.

Trên cơ sở kế hoạch, tổ công tác cùng Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái, Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện đã làm việc trực tiếp với UBND cấp huyện thống nhất nội dung rà soát hồ sơ thực hiện các thủ tục về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất…

TP. Yên Bái là địa phương có số lượng hồ sơ còn tồn lớn nhất gần 1.000 hồ sơ.

Ông Nguyễn Ngọc Trúc – Quyền Chủ tịch UBND TP.Yên Bái cho biết: Để xử lý những hồ sơ đất còn tồn thành phố đã thành lập tổ rà soát và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn TP.Yên Bái.

TP. Yên Bái đã thành lập 15 tổ rà soát do các đồng chí Chủ tịch UBND xã, phường làm tổ trưởng và 1 tổ hỗ trợ kiểm tra, trích lục, trích đo địa chính do đồng chí Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố làm tổ trưởng. Tổng số có 78 cán bộ, công chức tham gia thành viên tổ rà soát và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Ngay sau đó, 15/15 xã phường đã thông báo tới từng tổ nhân dân, niêm yết công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại Bộ phận hành chính công của xã, phường và Bộ phận địa chính. Việc tổ chức kê khai thủ tục hành chính ngay tại các xã, phường đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, hạn chế việc tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần. Qua đó đã giải quyết được hồ sơ còn tồn cho người dân.

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Yên Bái, tính đến hết 2020, Văn phòng đã giải quyết  và ký Giấy chứng nhận trao cho người sử dụng đất là 1.004 hồ sơ, đạt 100%. Khi trao trả Giấy chứng nhận đã được cấp có thẩm quyền ký, giao cho Chi nhanh Văn phòng Đăng ký đất đai ký văn bản xin lỗi công dân về việc chậm có kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Giải quyết hàng nghìn hồ sơ đất còn tồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO