Ninh Bình tăng cường kiểm soát nguồn gây ô nhiễm

Tuyết Chinh| 30/01/2022 07:39

(TN&MT) - Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường, Ninh Bình chú trọng kiểm soát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở có nguồn thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Giám sát những “điểm nóng”

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình, trong năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn cơ bản được đảm bảo; kịp thời thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về môi trường được tăng cường, nhất là những địa điểm nóng, dễ xảy ra ô nhiễm môi trường như các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để đánh giá đầy đủ tác động môi trường, Sở TN&MT đã tập trung nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch môi trường. Từ đó, đưa ra các giải pháp khắc phục, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

anh-2.jpeg
“Điểm đen” ô nhiễm thung Quèn Khó. Ảnh: AT

Sở cũng kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bảo trường; thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường. Lắp đặt, lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với khí thải, nước thải; thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với các cơ sở khai thác khoáng sản; khắc phục các tồn tại về công tác bảo vệ môi trường theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường.

Năm 2021, Sở đã thẩm định và phê duyệt 20 Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); phê duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt ĐTM của 1 dự án; xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường của 3 dự án; cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho 2 dự án; cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 10 đơn vị.

Cùng với đó, cấp 11 Giấy phép xả nước thải cho 11 đơn vị; cấp lại 1 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho 1 đơn vị; 2 hồ sơ gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho 2 tổ chức; cấp 3 Giấy phép khai thác, sử dụng nước cho 3 tổ chức; Gia hạn 3 Giấy phép khai thác, sử dụng nước cho 3 đơn vị; cấp 2 Giấy phép thăm dò nước dưới đất cho 2 đơn vị.

Sở TN&MT cũng cho phép 5 đơn vị thực hiện 11 lượt tiêu hủy phế phẩm, phế liệu theo quy định. Thẩm định tờ khai, ban hành 45 thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho 21 đơn vị. Tổ chức lắp đặt 35 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, Sở TN&MT Ninh Bình đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, bảo vệ hành lang đê điều và đảm bảo vận tải hàng hóa đối với 12 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thẩm định và xác nhận mức độ đạt chuẩn Tiêu chí số 17 về Môi trường, nội dung 18.4 của Tiêu chí số 18 về chất lượng môi trường sống đối với 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

sl-15578027922821368706624.jpg
Ninh Bình tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT. Ảnh: TM

Phòng TN&MT cấp huyện đã chủ động tiếp tục kiểm tra việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, giải quyết các điểm gây ô nhiễm môi trường theo phản ánh của nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn không xả rác bừa bãi, phải tổ chức thu gom, xử lý theo quy định đặc biệt đối với các cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà phải thực hiện phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải theo quy định trong phòng chống dịch Covid-19, tiêu độc khử trùng trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

Việc chấp hành pháp luật BVMT là cốt lõi

Năm 2022, ngành TN&MT Ninh Bình xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tập trung việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với cơ sở có nguồn thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Trong đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT, chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong báo cáo ĐTM, kế hoạch BVMT được xác nhận. Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Nâng cao chất lượng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm đánh giá đầy đủ các tác động môi trường, đưa ra các giải pháp khắc phục, phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với các công trình, dự án cụ thể.

Mặt khác, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, đặc biệt là ở những địa bàn có các khu công nghiệp, làng nghề. Kiểm tra các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để vận hành thử nghiệm dự án của các tổ chức, cá nhân; kiểm tra hồ sơ Tiêu chí môi trường của các xã, huyện dự kiến về đích nông thôn mới năm 2022; tiếp nhận hồ sơ quản lý hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục khí thải, nước thải của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ngành TN&MT sẽ tiếp tục rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thực hiện các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nông thôn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình tăng cường kiểm soát nguồn gây ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO