Môi trường

Những đổi thay tích cực từ thành phố Nha Trang

Đỗ Hoàng 26/04/2024 - 13:07

(TN&MT) - Thời gian qua, Nha Trang luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường (BVMT) và triển khai thực hiện đề án “Xây dựng TP. Nha Trang - thành phố xanh”. Từ khi triển khai cho đến nay, các quy định của Luật này đang được hiện thực hóa và bước đầu đã ghi nhận những thay đổi tích cực từ cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và chính các cơ quan quản lý nhà nước đối với công tác BVMT trên địa bàn TP. Nha Trang.

TP. Nha Trang đã từng bước kiện toàn hệ thống văn bản pháp lý tại địa phương theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và các bộ, ngành; công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, trong đó có hạ tầng kỹ thuật môi trường được chú trọng; hoàn thiện hệ thống thu gom, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, đẩy mạnh công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; chú trọng công tác kiểm soát, tuân thủ môi trường và diễn tập ứng phó, phục hồi môi trường; đẩy mạnh công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong BVMT; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và các công cụ hỗ trợ công tác quản lý, giám sát, công khai thông tin về môi trường, hỗ trợ cộng đồng tham gia BVMT; bố trí tương ứng từ ngân sách thành phố, nghiên cứu khoa học; chủ động tạo lập sự hợp tác, tiếp nhận sự hỗ trợ, đa dạng hóa nguồn vốn, nguồn lực kỹ thuật về BVMT…

nhatrang.jpg
Một góc thành phố Nha Trang

Trước hết, công tác tuyên tuyền, phổ biến để đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 cùng các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật đi vào thực tiễn cuộc sống là một trong những nội dung hàng đầu, là nhiệm vụ trọng tâm được TP. Nha Trang tập trung triển khai thực hiện. Thời gian qua, tại các phường, xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để hiểu rõ, thực hiện bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và từng đối tượng, địa bàn thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để phát huy vai trò của “cộng đồng dân cư” được đề cập là chủ thể trong công tác BVMT theo Luật mới, TP. Nha Trang chỉ đạo các phòng, ngành địa phương xử lý kịp thời 100% các ý kiến, phản ánh kiến nghị của người dân thông qua các kênh tiếp nhận trực tuyến và trực tiếp, không có tình trạng chậm trễ và tồn đọng. Cộng đồng dân cư được tham gia trực tiếp các hoạt động tham vấn cộng đồng, được thông tin rõ ràng và góp ý kiến đối với các dự án thuộc diện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nằm trên địa bàn.

Bên cạnh đó, hằng năm, TP. Nha Trang đều tổ chức các ngày hội môi trường, sự kiện truyền thông thúc đẩy sự tham gia của các hội đoàn thể và người dân, doanh nghiệp vào các chương trình, kế hoạch BVMT của thành phố. Theo đó, các phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp”, triển khai phân loại rác thải tại nguồn, khuyến khích tái sử dụng và tái chế, chống rác thải nhựa và hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh được thực hiện thường xuyên và hiệu quả, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị.

Theo ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, một trong những điểm mới của Luật lần này là nội dung cấp Giấy phép môi trường và đăng ký môi trường đối với các dự án, các cơ sở trên địa bàn, TP. Nha Trang thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký môi trường, tạo lập cơ sở dữ liệu quản lý môi trường bước đầu đối với cơ sở đã đăng ký, thực hiện rà soát và hướng dẫn thực hiện giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền của thành phố, công bố rộng rãi thông tin đối với dự án đã cấp phép và tiếp nhận hồ sơ xử lý trực tuyến góp phần rút ngắn thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Luật Bảo vệ môi trường cũng đưa ra quy định thay đổi lớn trong cách thức quản lý chất thải rắn sinh hoạt là thu phí rác thải theo nguyên tắc thu theo khối lượng, thể tích của chất thải các hộ gia đình thải bỏ, đây cũng là quy định để thúc đẩy tăng cường phân loại rác thải tại nguồn, do đó, để đưa vào thực tiễn, các cấp ngành và UBND tỉnh Khánh Hòa cần sớm ban hành lộ trình, quy định thực hiện cụ thể để địa phương tuyên truyền vận động người dân kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những đổi thay tích cực từ thành phố Nha Trang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO