Tin tức

Quảng Nam: Tăng cường bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Anh Dũng 28/08/2023 - 12:54

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam triển khai các giải pháp hữu hiệu về bảo vệ môi trường (BVMT), qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới giảm nghèo bền vững.

h1.jpg
Người dân chung tay dọn vệ sinh, thu gom túi nilông bảo vệ môi trường biển

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BVMT

Nhận thấy công tác BVMT là yếu tố quan trọng để bảo đảm sức khỏe và nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân, hướng tới giảm nghèo bền vững; ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Nam thực hiện nhiều giải pháp BVMT trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường đến các hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi,...

Sở TN&MT cũng ban hành và tham mưu ban hành Kế hoạch số 294/KH-STNMT ngày 15/02/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 3189/KH-UBND ngày 25/5/2023 về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2023; tổ chức sự kiện “Đạp xe vì môi trường”, tuyên truyền chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rác thải nhựa trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhằm tăng cường công tác BVMT, Sở TN&MT đã khảo sát thực tế và làm việc về tình hình tiếp nhận xử lý rác thải Nhà máy xử lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt Bắc Quảng Nam; kiểm tra và làm việc với Sở ngành liên quan, địa phương, chủ dự án về tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy xử lý CTR sinh hoạt Hội An; kiểm tra nghiệm thu công tác xử lý rác thải tại các khu xử lý rác thải tập trung do Công ty CP Môi trường Đô thị quản lý vận hành;… nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, phối hợp các Sở, ngành liên quan trong việc kiểm tra thẩm định dự án đầu tư, nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng các dự án, điển hình như: thẩm định dự án đầu tư hệ thống thu gom nước mặt Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành; nghiệm thu công trình xây dựng Nhà máy sản xuất chỉ may công nghiệp Khải Trình, Nhà máy vải túi khí và Nhà máy sản xuất trang thiết bị y tế tại lô B/B2 CCN Hà Lam - Chợ Được.

h2.jpg
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới giảm nghèo bền vững

Song song với đó, Sở TN&MT phối hợp làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan về triển khai thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn như Khu xử lý CTR Nam Quảng Nam, Nhà máy xử lý CTR sinh hoạt Bắc Quảng Nam, Dự án xây dựng Nhà máy xử lý CTR sinh hoạt Hội An.

Nhằm triển khai Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 theo Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh, Sở TN&MT làm việc với Trung tâm Xây dựng và Thúc đẩy Phát triển bền vững (BUS), các chuyên gia về dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về truyền thông phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh; tham mưu trình UBND tỉnh, Sở Tài chính về bố trí kinh phí thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức thực hiện phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh; Thu thập tài liệu phục vụ xây dựng Sổ tay phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn.

Đồng thời, rà soát, thống kê các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát thải khí thải; phối hợp thực hiện Phiếu điều tra nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng thực hiện giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải và đề xuất kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan trong lĩnh vực chất thải đến năm 2030”, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống cho doanh nghiệp và người dân.

Triển khai nhiều giải pháp, hướng đến phát triển bền vững

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới, Sở TN&MT thực hiện rà soát, đánh giá các nhiệm vụ và giải pháp về BVMT theo Kết luận số 73-KL/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý, BVMT và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 tại Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh đối với một số Sở, ngành liên quan và địa phương, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Cùng với đó, Sở TN&MT sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia vào các hoạt động thu gom, phân loại, xử lý chất thải trong sinh hoạt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tăng cường thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, bảo vệ sức khỏe cho người dân.

h3(1).jpg
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong các cơ quan, nhà máy để bảo đảm sức khỏe và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người lao động

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát môi trường, toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 9 khu công nghiệp (KCN), 51 cụm công nghiệp (CCN) đã đi vào hoạt động. Sự yếu kém về hạ tầng, dẫn đến việc một số doanh nghiệp ở KCN, CCN đi vào hoạt động không đảm bảo quy định về BVMT.

Để tăng cường công tác BVMT, thời gian qua, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Nam) đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định liên quan đến công tác BVMT tại KCN, CCN. Song song với đó, việc tuần tra, phát hiện, đấu tranh xử lý vi phạm được tăng cường. Nhờ sự quản lý, giám sát của các lực lượng chức năng, các công ty, đơn vị bước đầu nhận thức, thực hiện đảm bảo các quy định về BVMT, vừa tạo sinh kế vừa đảm bảo sức khỏe người dân.

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam nhìn nhận, những năm qua Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn Quảng Nam tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc phản biện, theo dõi, giám sát, tố giác tội phạm về môi trường. Đặc biệt, các phong trào như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chống rác thải nhựa”… được các cấp, ngành triển khai mạnh mẽ. Công tác tuyên truyền về BVMT, nhân rộng các mô hình BVMT ở khu vực nông thôn được thực hiện có hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, tỷ lệ giảm nghèo của tỉnh Quảng Nam đạt và vượt mục tiêu đề ra hằng năm. Cụ thể, năm 2021 giảm 3.156 hộ nghèo/2.000 hộ nghèo theo chỉ tiêu giao, vượt 158% so với kế hoạch; năm 2022 giảm 3.981 hộ nghèo/3.000 hộ nghèo theo chỉ tiêu giao, vượt 132,7% so với kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Tăng cường bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO