--Quảng cáo---

Sẽ kiểm tra việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Tài nguyên - Lưu Nguyên Sơn - 12:09 16/06/2021

(TN&MT) - Đây là thông tin Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết tại Hội nghị giao ban, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021 của Bộ Xây dựng.

Quang cảnh Hội nghị

Ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2021, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho biết, tính đến nay, Bộ Xây dựng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 45 nhiệm vụ (bao gồm 23 nhiệm vụ có hạn và 18 không có hạn). Trong đó, có 6 nhiệm vụ đã hoàn thành (13,33%), 37 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, trong hạn (82,93%), 2 nhiệm vụ đang thực hiện quá hạn (chiếm 4,44%).

Trong tháng 5/2021, Bộ đã ban hành 3 thông tư gồm: Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 01:2021/BXD về Quy hoạch xây dựng (Số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021); Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình (Số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021); Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 04:2021/BXD về Nhà chung cư (Số 03/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021); 02 văn bản hợp nhất gồm: Văn bản hợp nhất quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng và Văn bản hợp nhất quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, Lãnh đạo Bộ đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị trong Ngành đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trong cơ quan đơn vị và tổ chức tốt công tác tiêm vaccine cho cán bộ, công chức.

Về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật đô thị, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ và đồ án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 1 đồ án. Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành 2 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tại Đại học quốc gia Hà Nội…

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng nông thôn mới tại 3 tỉnh: Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau; triển khai Điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch cấp nước TP. HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; tham gia ý kiến về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cũng trong tháng 5/2021, Bộ Xây dựng và tổ chức KOICA đã phối hợp tổ chức lễ ký kết văn bản thỏa thuận thực hiện dự án Hỗ trợ Kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS).

Về công tác quản lý phát triển đô thị, Bộ Xây dựng đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021; triển khai tích hợp Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 trong quá trình tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị quốc gia.

Liên quan tới việc giá thép xây dựng tăng, ảnh hưởng đến các hoạt động xây dựng, ngày 10/5/2021, Bộ đã có Công văn số 1545/BXD-KTXD về việc thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và biến động giá thép đến các hoạt động xây dựng; Công văn số 1559/BXD-KTXD ngày 11/5/2021 lấy ý kiến về đánh giá tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và tăng giá thép đến các hoạt động xây dựng và giải pháp tháo gỡ.

Tổng kết thi hành Luật đất đai 2013

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu tất cả thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, công chức viên chức Bộ xây dựng thắt chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, có quyết tâm cao, quyết liệt trong công việc, chủ động, sáng tạo trong tham mưu đề xuất, có tinh thần trách nhiệm cao, nâng cao đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ, có chất lượng.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2021, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 5/2021, trong đó tập trung nghiên cứu đề xuất, xây dựng các chính sách phát triển nhà ở; Tổng kết thi hành Luật đất đai 2013; Lập các đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các địa phương; Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhưng phải chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, kém hiệu quả; Khẩn trương rà soát, ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng.

Về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trong Quý II/2021. Nghiên cứu, xây dựng đề cương Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến 2040 thay thế Quyết định số 2127/QĐ-CP ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thiện Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ trên cơ sở tổng hợp, báo cáo đề xuất các Bộ, ngành, địa phương.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, thị trường bất động sản hiện tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó phải chủ động theo dõi, bám sát diễn biến tình hình thị trường bất động sản và kịp thời đề xuất các giải pháp để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển một cách ổn định và bền vững. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các Chương trình, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh; đảm bảo an sinh xã hội. Theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản; hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; tổng hợp thông tin biến động thị trường bất động sản Quý II/2021.

Về quản lý vật liệu xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng mạnh, nhất là vật liệu xây dựng, tác động đến đầu vào của các ngành sản xuất khác và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công: Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng, Vụ Vật liệu Xây dựng cần theo dõi, bám sát giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá thép xây dựng, kịp thời đưa ra những đề xuất, giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn.

Về công tác quản lý phát triển đô thị, Bộ Xây dựng cho biết, tính đến hết tháng 5/2021, hệ thống đô thị cả nước gồm 866 đô thị, bao gồm: 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 32 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 89 đô thị loại IV và 672 đô thị loại V.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO