--Quảng cáo---

Phù Yên (Sơn La): 8 xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường

Môi trường - Nguyễn Nga - 20:02 29/10/2020

(TN&MT) - Tới hết tháng 10/2020, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La có 8/26 xã thực hiện đạt chuẩn tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ xã thực hiện đạt tiêu chí môi trường, huyện Phù Yên đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với bảo vệ môi trường bền vững.

Huyện Phù Yên đã đẩy mạnh triển khai Ngày thứ 7 về cơ sở giúp người dân thực hiện tiêu chí môi trường

Tính đến hết tháng 10/2020, huyện Phù Yên đang tiếp tục duy trì 5 xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu 2 xã đạt chuẩn năm 2020 gồm Tường Phù và Tân Lang, hiện cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. 10 xã đạt từ 10-13 tiêu chí; 9 xã đạt từ 6-9 tiêu chí. Bình quân chung toàn huyện đạt 12,2 tiêu chí/xã.

Trong đó, riêng tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, hiện có 8 xã đã thực hiện đạt các chỉ tiêu.

Ông Ngô Đức Dương, Trưởng phòng TN&MT huyện Phù Yên cho biết: Để thực hiện tiêu chí môi trường, huyện đã tổ chức lồng ghép đưa các tiêu chí về môi trường vào xây dựng và công nhận xã, bản văn hóa, xã NTM. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tiêu chí môi trường vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển trên địa bàn huyện như Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2010 - 2020; Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện, xã; Quy hoạch nông thôn mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp liên ngành giữa Phòng TN&MT với Công an huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn… trong tổ chức thực hiện tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường và thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, trực tiếp cử cán bộ xuống các xã trên địa bàn tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các tiêu chí về môi trường. Tổ chức hướng dẫn, thẩm định đạt tiêu chí về môi trường của các xã trên địa bàn, nhất là 2 xã đăng ký công nhận NTM năm 2020 là Tường Phù và Tân Lang. Xã hội hóa nguồn lực bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã được triển khai tại các xã, thị trấn, trong năm nay xã Tân Lang đã triển khai được mô hình lò đốt rác mini.

Tới hết tháng 10/2020, toàn huyện Phù Yên có 8 xã đã thực hiện đạt tiêu chí môi trường

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tiêu chí môi trường tại các địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do tập quán văn hóa sản xuất, chăn nuôi của các hộ dân vẫn theo lối cũ. Các chỉ tiêu về môi trường vẫn mang tính chất tương đối, chưa cụ thể về khối lượng, dẫn đến việc khó xác định, đánh giá.

Nguồn nội lực dành cho công tác thu gom, xử lý rác thải còn hạn chế do đời sống người dân còn khó khăn, kinh phí từ nguồn đóng góp của người dân không đảm bảo để duy trì mạng lưới thu gom. Ý thức của người dân trong việc tự giác khắc phục khó khăn của địa bàn dân cư, lên kế hoạch, thực hiện việc thu gom và xử lý rác thải đúng quy định còn thấp (việc ủng hộ thành lập ban thu gom, chở rác, nộp phí định kỳ, ý thức giữ vệ sinh môi trường...).

Tình trạng lén lút thải rác bừa bãi nơi công cộng, ven đường... còn diễn ra và khó xử lý. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại nhiều xã phần lớn đều có quy mô nhỏ, nằm phân tán, chưa chú trọng đầu tư hệ thống xử lý môi trường, chưa quan tâm công tác bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, để duy trì và nâng cao tỷ lệ các xã thực hiện đạt chuẩn tiêu chí môi trường, huyện Phù Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ tích cực tham gia xây dựng NTM; rà soát, xác định những tiêu chí có thể thực hiện ngay như quy hoạch hệ thống thoát nước, thu gom rác thải; ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các xã để hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường…

Nghiên cứu áp dụng thí điểm và nhân rộng những mô hình bảo vệ môi trường, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xử lý nước sạch, xử lý rác thải, chất thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt như xử lý nước thải sau biogas, đệm lót sinh học, lò đốt rác thải tập trung… phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Đẩy mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, tạo môi trường trong lành và cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

  • Phù Yên - Sơn La: Đẩy mạnh thu gom bao gói, chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng
    Môi trường - Nguyễn Nga - 21:39 20/10/2020
    (TN&MT) - Thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó thực hiện tốt đề án “Quản lý, thu gom, tiêu hủy vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020”, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường khu vực nông thôn.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO