Xã hội

Lạng Sơn: Cung cấp nhiều thông tin thiết yếu cho người dân vươn lên thoát nghèo

(TN&MT) - Tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, hoạt động quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đến người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào DTTS.

Đa dạng, linh hoạt phương pháp tuyên truyền

Xác định bản thân người nghèo là nhân tố quyết định để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của chính bản thân người nghèo, kết hợp với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng xã hội.

Trong đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng tuyên truyền, cụ thể hóa các Nghị quyết, quyết định, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Bên cạnh đó, xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, sự kiện, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ấn phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình thông tin và truyền thông định hướng cho người dân tham gia, thụ hưởng Chương trình.

screenshot_20230627_135431_facebook.jpg
Các hoạt động tuyên truyền đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân, từ đó họ đã tập trung phát triển các mô hình kinh tế, vươn lên làm giàu.

Tuyên truyền về việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới; phát triển hoạt động trang thông tin điện tử về giảm nghèo… Nhân rộng, giới thiệu các cá nhân, tập thể, hộ gia đình tiêu biểu có ý chí vươn lên thoát nghèo; phê phán các hiện tượng tiêu cực, không muốn thoát nghèo.

Tại các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền tại xã, huyện; xây dựng dự toán, sửa chữa nâng cấp cụm loa truyền thông tại các thôn, xã.

Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa phương như, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc họp thôn, bản, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở...

Qua đó đã kịp thời cung cấp kiến thức, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân ở các xã nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, người dân trên địa bàn về giảm nghèo, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, khuyến khích, động viên người dân nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Kết hợp truyền thông về bảo vệ môi trường

Cùng với công tác tuyên truyền về giảm nghèo, theo lãnh đạo Sở TN&M Lạng Sơn, những năm qua, căn cứ thực tiễn từng địa phương, từng đối tượng, Sở đã phối hợp với các cấp, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền quy định mới về tài nguyên, môi trường, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn tài nguyên, hướng tới môi trường sống xanh sạch đẹp cho người dân.

20220910_083345.jpg
Tuyên truyền về chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó BĐKH. Chú trọng phát hiện, biểu dương, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, sáng kiến có giá trị trong quản lý tài nguyên, môi trường.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, triển khai các hoạt động hưởng ứng các sự kiện, ngày lễ lớn về môi trường như: Ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Ban hành văn bản phát động hưởng ứng các sự kiện, phong trào Tuần lễ môi trường Việt Nam - Nhật Bản, Ngày Đất ngập nước, Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất, Ngày Đại dương Thế giới...

Ký kết Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026 giữa Sở TN&MT với MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

Hiện nay, Sở TN&MT Lạng Sơn đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020; Đề án tuyên truyền, triển khai thí điểm mô hình thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố và Tiểu dự án 3 thuộc dự án 10 về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023 tại huyện Bắc Sơn.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý chất thải, nhất là thu gom, xử lý chất thải tại các bãi rác. Tăng cường phòng ngừa, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên môi trường; rà soát, tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy hoạch về quản lý tài nguyên môi trường theo thẩm quyền.

Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số phục vụ quản lý sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, triển khai các giải pháp thiết thực cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực TN&MT, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

img_1660100762460_1660181308361.jpg
Ngoài chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, người dân vùng nông thôn ở Lạng Sơn đã quan tâm BVMT, đảm bảo cảnh quan, môi trường sống trong lành.

Từ năm 2022 đến nay, Lạng Sơn đã tổ chức 3 Hội nghị tập huấn về Luật BVMT 2020 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Biên tập sổ tay hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu và huyện NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025… Triển khai 11 lớp tập huấn về thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM với 17 xã NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu, xã điểm
năm 2023, với 1.260 học viên tham gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Cung cấp nhiều thông tin thiết yếu cho người dân vươn lên thoát nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO