--Quảng cáo---

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tuyển dụng viên chức năm 2019

Xã hội - Hải Ngọc - 10:58 19/09/2019

(TN&MT) - Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường - đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng 15 chỉ tiêu viên chức năm 2019.

I. GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trườngmang sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi: Chất lượng - hiệu quả - chuyên nghiệp - hội nhập, trên cơ sở Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Với các chức năng được giao như: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn ngành; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực lĩnh vực TN&MT, sự ra đời của Trường đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ ngành, bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ tốt và phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng.

II. TUYỂN DỤNG 15 CHỈ TIÊU

2.1 Văn phòng:

+ Chuyên viên tham mưu thực hiện công tác kế toán thanh toán, xây dựng quỹ tiền lương hàng năm; thực hiện chế độ báo cáo thuế, Kho bạc Nhà nước; thực hiện báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, trung hạn, dài hạn.

+ Chuyên viên tham mưu thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ và khai thác tài liệu lưu trữ; kiêm nhiệm công tác thủ quỹ của Nhà trường.

+ Chuyên viên tham mưu, đề xuất, triển khai kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của Trường; xây dựng báo cáo tuần, tháng, quý, hàng năm; quản lý tài sản; thực hiện các nhiệm vụ hành chính.

2.2 Phòng Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế:

+ Chuyên viên tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và tham gia các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về đào tạo, bồi dưỡng

+ Chuyên viên tham mưu, xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, quản lý, phát triển hệ thống đối tác, triển khai các hoạt động hợp tác đa phương.

+ Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch, dự toán, các quy chế, quy định và quy trình đối với các nhiệm vụ về hợp tác quốc tế.

+ Chuyên viên tham mưu là đầu mối xây dựng, phát triển chương trình, tài liệu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; theo dõi, quản lý cộng tác viên, điều phối giảng viên tham gia giảng dạy đối với chương trình hợp tác song phương Việt - Lào.

2.3 Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng:

+ Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, 5 năm, 10 năm, trung hạn, dài hạn; tổ chức xây dựng, biên soạn, chỉnh sửa chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của các khóa học.

2.4 Khoa Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực môi trường.

+ Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực đất đai; đo đạc bản đồ và thông tin địa lý; địa chất và khoáng sản.

+ Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực tài nguyên nước, khí hậu thủy văn

+ Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực biển, viễn thám, biển đối khí hậu.

2.5 Khoa Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý:

+ Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp.

+ Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp ngành tài nguyên và môi trường.

+ Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

III. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

3.1 Điều kiện dự tuyển

* Điều kiện tuyển dụng (căn cứ Điều 22 Luật Viên chức); người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức, cụ thể:

- Là công dân Việt Nam;

- Có Phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu quy định), có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí dự tuyển;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2 Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ (theo mẫu số 1)

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu số 2).

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm, …) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- 02 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời hạn 06 tháng; 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận.

+ Đối với những trường hợp người dự tuyển có thời gian công tác (Hợp đồng lao động có đóng BHXH) ở các cơ quan, đơn vị có cùng chuyên môn dự tuyển thì phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị đó.

+ Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng kích thước 21 cm x 32 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gửi về Hội đồng tuyển dụng (không trả lại hồ sơ dự tuyển).

IV. HÌNH THỨC VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

4.1.    Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường được tiến hành theo hình thức  thi tuyển, thực hiện theo  2 vòng thi như sau:

* Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

Phần III: Tin học gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. (Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học, thí sinh không phải thi tin học tại vòng 1)

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp  từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thang điểm : 100 điểm.

d) Thời gian thi: Thi viết 180 phút.

Những vị trí yêu cầu làm việc bằng ngoại ngữ: Ứng viên phải thi viết bằng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.

4.2 Thời gian nhận hồ sơ

- Thời gian: từ ngày 18/9/2019 đến hết ngày 17/10/2019.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, Phòng 413, số 83, Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp.Hà Nội (Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện).

- Điện thoại liên hệ: 02437.227 666 - số lẻ 25.

* Lệ phí thi tuyển:

Mức thu lệ phí thi được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức: 500.000đ/hồ sơ dự tuyển.

Lệ phí thi được nộp tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cùng thời điểm nộp hồ sơ và được quản lý, sử dụng thanh quyết toán theo quy định.

Nếu đăng kí qua bưu điện, người dự tuyển đồng thời gửi lệ phí thi vào tài khoản của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường: số 42710001186666, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Minh.

4.3 Thời gian thi

- Thời gian: dự kiến tháng 11 năm 2019.

- Địa điểm: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường số 83, Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp.Hà Nội.

* Thông báo triệu tập thí sinh đến nghe hướng dẫn nội dung ôn tập, dự thi

- Thời gian: Trường sẽ thông báo thời gian cụ thể sau khi đã chốt số lượng hồ sơ đăng kí đủ điều kiện dự thi.

- Địa điểm: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường số 83, Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp.Hà Nội.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO