--Quảng cáo---

Bắc Ninh: Đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Xã hội - Đức Thiện - 11:02 22/09/2020

(TN&MT) - Nhằm đổi mới mạnh mẽ từ thực tiễn, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết gắn với việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương; ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, kết luận để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh và các cấp ủy luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, gần dân, phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đã có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách; trong chỉ đạo, điều hành, luôn chủ động, linh hoạt, kiên trì với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả khá rõ nét.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; vai trò, vị trí, uy tín của Đảng trong nhân dân được củng cố, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết; nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cải tiến khâu tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng tập trung, kiên quyết và dứt điểm. Để đổi mới công tác học tập, quán triệt nghị quyết, tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức của các đơn vị, địa phương, song vẫn bảo đảm truyền tải đầy đủ các nội dung quan trọng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường sử dụng phương tiện công nghệ hiện đại,  ứng dụng các hình thức trực tuyến, truyền hình trực tiếp.

Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển bền vững, mục tiêu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung giải quyết những hạn chế, khuyết điểm theo chuyên đề, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tăng cường làm việc theo hội nghị chuyên đề, bàn sâu về một số lĩnh vực cụ thể nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tổ chức nhiều buổi làm việc chuyên đề với Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc để chỉ đạo giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, bất cập trong thực hiện nghị quyết của cấp ủy và những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương cho phù hợp với tình hình thực tế; xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, xác định những nhiệm vụ mang tính đột phá để tập trung thực hiện. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách địa bàn, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát; giao các cơ quan tham mưu, các đảng đoàn, ban cán sự đảng tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao mà tập trung chỉ đạo, đôn đốc cấp dưới triển khai thực hiện; chủ động nắm tình hình để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, thường trực cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc ở cơ sở. 

Thông qua các buổi giao ban hằng quý, Ban Thường trực Tỉnh ủy kịp thời đưa ra ý kiến chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tập trung triển khai thực hiện cho hiệu quả. Cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Tỉnh ủy còn tập trung xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương. Các chủ trương của Đảng về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt với quyết tâm chính trị cao…

Tuy nhiên, thời gian qua việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở một số địa phương, đơn vị thực hiện chưa nghiêm, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa cao, nhất là khi giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp nảy sinh tại cơ sở. Vẫn còn tình trạng trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, kể cả người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao, còn tình trạng né tránh, ngại va chạm, trông chờ, ỷ nại, đùn đẩy trách nhiệm. Trong lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thiếu kiểm tra, đôn đốc…

Để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo niềm tin với nhân dân, cần triển khai đồng bộ các giải pháp: Thường xuyên đánh giá sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy cấp trên để rút kinh nghiệm, điều chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, bổ sung phát triển lý luận và cụ thể hóa nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là đối với chính quyền. 

Phát huy hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hướng tới mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX “xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”.

 

  • Yên Bái: Họp báo trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX
    Xã hội - Thanh Ngà - 18:37 21/09/2020
    (TN&MT) - Chiều 21/9 ông Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp báo trước khi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 22 đến hết ngày 24/9/2020) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với gần 400 đại biểu tham dự.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO