Xã hội

Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mường Nhé

Hoàng Châu 24/11/2023 - 11:02

(TN&MT) - Những năm qua, thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), kinh tế - xã hội của huyện Mường Nhé đã có bước phát triển khá, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Thực hiện chương trình NTM, UBND huyện Mường Nhé, Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM các xã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; gắn triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM"; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh".

Đồng thời, phát huy vai trò của chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã và chủ thể tham gia xây dựng NTM là người dân. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, xã; Văn phòng điều phối NTM huyện vẫn ổn định về tổ chức bộ máy và hoạt động tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, những giải pháp sáng tạo nên việc xây dựng NTM ở Mường Nhé đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa.

a1(1).jpg
Người dân xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé san nền xây lò đốt rác

Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Nhé, cho biết: Quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM đã có sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp, các ngành và người dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên đổi mới nội dung lãnh đạo, xác định đúng nội dung, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trong xây dựng NTM. Xác định rõ nội dung trọng tâm cần tập trung, tránh dàn trải; thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM theo phương châm "dễ làm trước, khó làm sau", hoàn thành tiêu chí nào chắc tiêu chí đó.

Năm 2022, huyện Mường Nhé phấn đấu số tiêu chí đạt bình quân/xã tăng từ 9,64 tiêu chí lên 10,45 tiêu chí; có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM; có 1 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 4 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 5 xã còn lại đạt từ 6 - 9 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm trên 7% so với năm 2021; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 25%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt 95%.

Đến nay huyện Mường Nhé đạt bình quân 9,64 tiêu chí/xã; xã Sín Thầu đã được công nhận đạt chuẩn NTM; 4 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 6 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và không còn xã dưới 5 tiêu chí. Về kết quả triển khai thực hiện xây dựng thôn, bản NTM, đến nay bình quân số tiêu chí đạt 8,2 tiêu chí/bản. Quá trình triển khai xây dựng NTM đã thực sự tạo ra những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển mọi mặt trong toàn huyện Mường Nhé.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mường Nhé
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO