Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch

Linh Nga| 18/02/2020 09:25

(TN&MT) - Những năm qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nhiều quỹ đất sạch, góp phần quan trọng để triển khai các dự án trọng điểm nhằm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống cho người dân, đảm bảo được tình hình an ninh, trật tự , xã hội của địa phương.

Nhiều dự án trọng điểm được tháo gỡ khó khăn

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong năm 2019, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 66/67 Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, đối với các trường hợp giá đất cụ thể tại thời điểm phê duyệt kinh phí bồi thường không còn phù hợp, dựa trên cơ sở ý kiến của UBND cấp huyện, Sở TN&MT đã đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép UBND cấp huyện khảo sát lại giá đất để đảm bảo giá đất phù hợp tại thời điểm phê duyệt kinh phí bồi thường.

Cụ thể, trong năm 2019, có nhiều dự án được khảo sát để xây dựng kinh phí bồi thường như: dự án Trung tâm Hành chính TP. Vũng Tàu, Trụ sở Công an TP. Vũng Tàu, Nhà Tang lễ thành phố, Trường Mầm non phường Rạch Dừa, Công viên Bà Rịa (giai đoạn 2), đường quy hoạch số 14 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Tuyến ống truyền tải nước Nhà máy nước Tóc Tiên 2, thị xã Phú Mỹ...

Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tiên giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thu hút các dự án trọng điểm tại TP. Vũng Tàu 

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng lại phương án điều chỉnh mức tái định cư bằng tiền tăng 9% cho phù hợp với chỉ số trượt giá tại thời điểm hiện nay và gửi UBND huyện, thị xã, thành phố có ý kiến. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của UBND huyện, thị xã, thành phố, Sở TN&MT đã trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định. Ngoài ra, hàng tháng, Sở TN&MT đã tổ chức giao ban với các địa phương để kịp thời nắm bắt những khó khăn, tồn tại và đưa ra hướng giải quyết trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Trong năm qua, quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đất đai ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang được siết chặt, qua đó, phát huy nguồn lực lớn cho phát triển địa phương. Song, hiện nay, cơ chế, chính sách, pháp luật trong quản lý đất đai có nhiều thay đổi, giá đất cũng thường xuyên thay đổi, trong khi đó, nội dung hướng dẫn giữa các ngành về trình tự, thủ tục thẩm định giá còn chồng chéo, chưa có sự thống nhất, gây lúng túng trong triển khai thực hiện, gây khó khăn giải quyết hồ sơ xác định giá đất cụ thể, nhất là việc xác định giá đất nông nghiệp trong đô thị phục vụ cho công tác bồi thường khi thu hồi đất… Do đó, đã khiến người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường (mặt dù, đã được làm đúng theo quy định) nên dẫn đến tình trạng khiếu kiện của công dân, làmảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để khắc phục những khó khăn, tồn tại trong năm 2019, ngoài việc triểnkhai thi hành pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh như các quy định giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất…; Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt nhanh, chắc tình hình khiếu nại, tố cáo và chủ động, kịp thời giải quyết khi mới phát sinh, không để diễn biến phức tạp, đông người ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Cụ thể, trong năm 2019, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận 34 đơn thư/34 vụ việc, trong đó, tồn năm 2018, chuyển qua 13 vụ, nhận mới trong năm 2019 là 21 vụ. Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác minh báo cáo 22 vụ khiếu nại và 1 vụ tố cáo, đang tiếp tục xác minh 6 vụ khiếu nại và 4 vụ tố cáo…

Tăng cường triển khai nhiều giải pháp

Theo ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai và nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống người dân bị thu hồi đất và giảm tình hình khiếu kiện trên địa bàn tỉnh, trong năm 2020, Sở TN&MT tiếp tục tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, địa phương rà soát kế hoạch sử dụng đất, các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất.

Thi công một dự án nâng cấp đường ở huyện Châu Đức kéo dài nhiều năm do gặp khó khăn trong đền bù, giải phóng mặt bằng

Nếu dự án không khả thi, nhà đầu tư thiếu năng lực thực hiện sẽ bị đình chỉ thu hồi dự án hoặc thay nhà đầu tư khác có tiềm năng hơn. Đồng thời, kiên quyết thu hồi dứt điểm đối với các dự án sau khi đã thực hiện giãn tiến độ nhưng nhà đầu tư vẫn không thực hiện hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các Sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất 5 năm (2019 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi có sự thay đổi giá đất; phối hợp kịp thời với các địa phương giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất.

Ngoài ra, Sở TN&MT lập phương án sử dụng đất của tỉnh tích hợp vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; công tác thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030; tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất công tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc; thành lập Tổ công tác liên ngành thanh tra tình hình quản lý đất công trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức giao 10,414.19 ha đất công của tỉnh về cho các cơ quan, đơn vị được phân cấp quản lý và khai thác.

Đồng thời, Sở TN&MT tăng cường thanh, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có các hành vi lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất và phân lô trái phép, nhất là trên đất nông nghiệp tại các khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất, thông báo thu hồi đất để thực hiện các dự án; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng trên ở các địa phương; tăng cường phối hợp và làm rõ trách nhiệm của các tổ tham gia thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Cũng theo ông Lê Ngọc Linh, năm 2020, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn chú trọng trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại; tập trung xử lý dứt điểm, không để kéo dài, tồn đọng đối với các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tranh chấp đất đai; xử lý dứt điểm đối với các dự án chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; các tồn tại việc sử dụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa.

Năm 2019, Sở TN&MT đã phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho nhiều dự án trọng điểm như: dự án Hóa dầu Long Sơn ở TP. Vũng Tàu, dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn 2), Dự án Atlantis TP. Vũng Tàu, dự án đường Long Sơn - Cái Mép, dự án cầu Phước An và một số dự án khác của Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải (đường Phước Hòa - Cái Mép; đường 991B, tuyến tránh Quốc lộ 56 Bà Rịa, đoạn qua TX. Phú Mỹ; đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải)...

Đặc biệt, năm 2020, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ ưu tiên giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ và huyện Côn Đảo; tập trung xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án trọng điểm, có quy mô lớn như: dự án One Opera Complex, dự án Trung tâm thương mại Thái Dương, dự án OSC- Duxton…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO