Tủa Chùa (Điện Biên) tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai

Hoàng Châu| 29/08/2022 15:45

(TN&MT) - Những năm qua, huyện Tủa Chùa (Điện Biên) tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung triển khai thực hiện công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đất đai. Qua đó, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ông Nguyễn Minh Tuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa cho biết: Thực hiện các quy định của Nhà nước về đất đai, trong những năm qua, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được huyện triển khai tích cực và theo đúng quy định, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất được triển khai thực hiện đảm bảo, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư và đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng đất khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng các quy định pháp luật. Việc quy định chặt chẽ các căn cứ, điều kiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất tiết kiệm.

1-2-.jpg

Cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tủa Chùa kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cùng với đó, quỹ đất để phát triển nông lâm nghiệp và đầu tư phát triển đô thị cũng như nâng cấp, đầu tư mới cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu; chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất cơ bản phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Quỹ đất dành cho chỉnh trang và xây dựng mới các khu dân cư cả đô thị và nông thôn vẫn tiếp tục mở rộng. Việc bố trí đất ở trong các khu dân cư, trung tâm xã được gắn liền đồng bộ với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, nước, các công trình dịch vụ... đã làm cho diện mạo các khu dân cư ngày càng khang trang hiện đại hơn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân. Đất dành cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, thể dục - thể thao và các công trình phúc lợi khác cũng được đầu tư mở rộng đáng kể góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh và đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, UBND huyện xác định tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên về đất đai đối với người dân. Trong đó, tập trung vào công tác thu hồi đất, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Từ đó, nâng cao ý thức tự giác của người dân để không vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai gắn với bảo vệ môi trường.

8.1.jpg

Trung tâm huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Bên cạnh đó, hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm sau khi được phê duyệt theo đúng quy định đến các tổ chức, cá nhân; mở rộng công khai, dân chủ trong quá trình quản lý đất đai, tạo điều kiện để cộng đồng và người dân được tham gia giám sát quá trình quản lý sử dụng đất. Hàng năm, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tạo sự đồng bộ, thống nhất, hoàn chỉnh trong thực hiện quy hoạch. Kiên quyết không phê duyệt bố trí các dự án không đúng với quy hoạch, làm phá vỡ quy hoạch, thực hiện dự án không gắn với bảo vệ môi trường.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hoà các lợi ích giữa Nhà nước và người có đất phải thu hồi. Giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người sử dụng đất. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng bộ dữ liệu hồ sơ địa chính.

2-2-.jpg

Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được huyện Tủa Chùa đẩy mạnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai. Xử lý dứt điểm những vi phạm trong quản lý đất đai trước đây, ngăn chặn tiến tới chấm dứt tình trạng vi phạm mới xảy ra gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đồng thời, hàng năm bố trí đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách làm việc; xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ địa chính xã trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai đáp ứng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tủa Chùa (Điện Biên) tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO