Tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất là gì?

06/07/2017 00:00

(TN&MT) - Xin hỏi, tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản là gì? Có bao nhiêu loại tài liệu nguyên thủy này?

Trả lời

Theo Thông tư 43/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản, tài liệu nguyên thủy là các tài liệu ban đầu được thu thập và thành lập ngoài thực địa hoặc các kết quả phân tích, xử lý trong phòng, được xem là tài liệu gốc duy nhất trong quá trình thi công các nhiệm vụ điều tra địa chất, thăm dò khoáng sản.

Tài liệu nguyên thủy phải phản ánh thông tin chi tiết, trung thực, khách quan và khoa học các đối tượng địa chất (các loại đất đá, yếu tố cấu trúc - kiến tạo, thân khoáng sản/thân quặng/vỉa quặng, đặc điểm địa mạo, vỏ phong hóa, tai biến địa chất, địa chất môi trường, địa chất thủy văn - công trình, bảo tồn, di sản địa chất và các nội dung khác có liên quan).

Tài liệu nguyên thủy là cơ sở để thành lập các tài liệu tổng hợp, lập báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, báo cáo thăm dò khoáng sản; phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu, thanh toán các khối lượng thi công.

Các loại bản đồ tài liệu nguyên thủy được thành lập trên nền bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có tỷ lệ bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ bản đồ phải thành lập, có đầy đủ tên đơn vị, tên đề án, năm thành lập, tỷ lệ bản đồ, người thành lập, chủ nhiệm đề án. Trong trường hợp lập mới, bản đồ địa hình phải theo hệ tọa độ quốc gia.

Tài liệu nguyên thủy được chia ra hai loại gồm: Các tài liệu thu thập và thành lập tại thực địa và các kết quả phân tích, xử lý trong phòng.

Trong đó, các tài liệu thu thập và thành lập tại thực địa gồm có: Nhật ký địa chất; Phiếu điều tra, khảo sát; Bản đồ lộ trình; Bản đồ tài liệu thực tế; Mặt cắt chi tiết; Tài liệu các công trình khai đào, khoan; Các tài liệu đo đạc về trắc địa; Các tài liệu đo địa vật lý; Sổ ghi kết quả đo đạc, quan trắc thực địa bằng các phương pháp khác: áp dụng quy định đối với từng dạng công tác; Các bản vẽ, bản đồ, sơ đồ khác được thành lập trong quá trình thực địa; Thông tin thu thập trong quá trình khảo sát thực địa lưu giữ trong các vật mang tin (thẻ nhớ, băng, đĩa từ); Tài liệu công tác mẫu; Mẫu vật địa chất: bao gồm các mẫu vật địa chất được thu thập, phân tích trong quá trình thi công; Các tài liệu khác được thu thập trong quá trình khảo sát thực địa.

Các kết quả phân tích, xử lý trong phòng gồm: Phiếu trả kết quả phân tích; Tư liệu viễn thám và các kết quả phân tích ảnh viễn thám; Bản đồ địa chất thực tế; Các sơ đồ, bản đồ, mặt cắt, tài liệu phân tích, xử lý tài liệu địa vật lý; Các tài liệu phân tích, xử lý, tổng hợp các tài liệu địa chất, viễn thám, địa vật lý, trắc địa lưu giữ trong các vật mang tin (thẻ nhớ, băng, đĩa từ).

Báo TN&MT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất là gì?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO