Tư vấn pháp luật

Thẩm quyền quyết định và thủ tục xác định giá đất cụ thể

Báo TN&MT 09/04/2024 - 16:11

(TN&MT) - Bạn đọc Phan Thanh Hương (Đông Anh, Hà Nội) hỏi: Tôi được biết, địa phương tôi đang ở và một số tỉnh lân cận sắp tiến hành đấu giá nhiều lô đất. Xin hỏi, giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân hiện nay do huyện hay thành phố quyết định? Thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể như thế nào?

Câu hỏi của bạn được tư vấn như sau:

Thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể

Theo quy định tại khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai 2013 thì UBND tỉnh quyết định giá đất cụ thể.

Bên cạnh đó, ngày 6/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP, UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện quyết định giá đất cụ thể để: Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; Thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

Hoặc xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Như vậy, giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân hiện nay được UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện quyết định.

Cũng theo Nghị quyết 73/NQ-CP, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch UBND huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

Xin lưu ý, Nghị quyết 73/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày 6/5/2023 và thực hiện đến khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

dau-gia.jpg
Ảnh minh họa

Theo Khoản 1 Điều 160 Luật Đất đai 2024, giá đất cụ thể được áp dụng cho các trường hợp sau:

- Tính tiền sử dụng đất đối với tổ chức khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất;
- Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, trừ trường hợp thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa;
Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 159 của Luật này;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết; cho phép chuyển hình thức sử dụng đất;
- Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể

Xác định giá đất cụ thể được quy định tại Điều 15 Nghị định 44/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 12/2024/NĐ-CP được thực hiện theo trình tự như sau: Chuẩn bị hồ sơ định giá đất cụ thể; Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất quy định tại Điều 5b Nghị định 44/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 12/2024/NĐ-CP; áp dụng phương pháp định giá đất;

Tiếp theo là xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, dự thảo tờ trình về phương án giá đất; Thẩm định phương án giá đất; Hoàn thiện hồ sơ phương án giá đất trình UBND có thẩm quyền quyết định.

Hồ sơ xác định giá đất cụ thể gồm: Tờ trình về phương án giá đất của cơ quan tài nguyên và môi trường; Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện theo Văn bản thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; Văn bản thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; Biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thẩm quyền quyết định và thủ tục xác định giá đất cụ thể
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO