--Quảng cáo---

Sơn La: Bàn giải pháp BVMT giai đoạn mới

Môi trường - 00:00 02/11/2016

(TN&MT) – Chiều 2/11, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức họp bàn về việc chuẩn bị các nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; việc xây dựng mức giá trần dịch vụ xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, các cấp lãnh đạo tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động để chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bước đầu hình thành bộ máy quản lý Nhà nước về môi trường từ tỉnh, huyện, xã. Hoạt động của bộ máy quản lý môi trường đã đóng góp tích cực cho công tác quản lý môi trường trên toàn tỉnh. Công tác lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư được thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh rà soát, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cán bộ có nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là chuyên môn sâu về môi trường còn hạn chế, phải kiêm nhiệm nhiều việc. Toàn tỉnh hiện còn 9/31 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhận thức của các chủ đầu tư về hoạt động đánh giá tác động đến môi trường của dự án còn thấp, còn tình trạng chậm làm báo cáo đánh giá tác động môi trường, không triển khai nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Trong công tác quản lý chất thải rắn, lượng chất thải rắn phát sinh trong toàn tỉnh khoảng 320 tấn/ngày, khối lượng thu gom đạt 256 tấn/ngày, tương đương 80%. Quá trình thu gom chủ yếu bằng thủ công, tỷ lệ thu gom chưa cao, mới tập trung ở các tuyến đường chính, các khu lân cận ngõ xóm, tổ, bản chưa được quan tâm, do vậy lượng rác thải còn tồn đọng ở một số ngõ xóm, tổ, bản. Các loại chất thải rắn chưa được phân loại ảnh hưởng tới quá trình thu gom, xử lý...

Đáng lưu ý, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ do bụi, tiếng ồn... Môi trường đất đối diện nguy cơ suy thoái do xói mòn, rửa trôi. Áp lực ô nhiễm nguồn nước mặt ngày một tăng cao do sự phát triển dân cư và quy mô các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tăng lên.

Trong thời gian tới, để triển khai Kết luận số 02-KL/TW ngày 24/6/2016 của Ban Bí thư Trung ương và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, tỉnh Sơn La xác định: Công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh. Đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, ban, ngành, chính quyền các cấp. Các nội dung triển khai thực hiện gồm: Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; Phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, tập trung giải quyết các vấn đề môi trường khu vực đô thị, khu công nghiệp, lưu vực sông... Sử dụng hợp lý, hiệu quả, đúng mục đích nguồn chi sự nghiệp môi trường. Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nhóm giải pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới; một số lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường; đặc biệt là quy trình xử lý rác thải rắn sinh hoạt; nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải, gồm chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, chi phí thu gom, vận chuyển rác thải, công nghệ xử lý rác thải...

Phát biểu chỉ đạo, ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đã giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường gồm: đẩy mạnh trồng cây ăn quả trên đất dốc, trồng cây phân tán; Đẩy mạnh ứng dụng mô hình tưới tiết kiệm, hình thành HTX quản lý, cung ứng nước sạch nông thôn; Đẩy mạnh các cơ sở sản xuất sản phẩm, thực phẩm sạch gắn với VietGap; Đẩy mạnh hậu kiểm sau đầu tư...

Về công tác xử lý rác thải, tiếp tục đầu tư xử lý bằng hình thức chôn lấp rác thải. Đề xuất 1 - 2 huyện tìm kiếm nhà đầu tư để xây dựng nhà máy xử lý rác thải, trong đó, công tác thu gom chất thải rắn do Công ty TNHH MTV môi trường đô thị xử lý; với các xã xa trung tâm của các huyện có cơ chế phân bổ ngân sách để chủ động giải quyết vấn đề môi trường; các huyện khi trình dự án phải yêu cầu nhà đầu tư báo cáo rõ tỷ lệ hệ số chất thải rắn sau xử lý/hệ số chất thải rắn trước xử lý...

Nguyễn Nga


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO