Sớm hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động lấn biển

Phạm Oanh| 14/09/2022 15:23

(TN&MT) - Theo cử tri tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay, các quy định liên quan đến hoạt động lấn biển và xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực biển, hải đảo chưa hoàn thiện nên việc quản lý tổ chức thực hiện và triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra tại địa phương đang còn hạn chế, kém hiệu quả.

Cử tri đề nghị các cơ quan có liên quan sớm xây dựng và trình Chính phủ ban hành các Nghị định về hoạt động lấn biển; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực biển, hải đảo.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 17/11/2020, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ Khóa XIII. Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ ban hành quy định về hoạt động lấn biển.

lan-bien.jpg
Chính phủ đang xem xét để ban hành Nghị định lấn biển

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức xây dựng, lấy ý kiến và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định lấn biển.

Ngày 21/10/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 72/TTr-BTNMT trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định lấn biển. Ngày 07/12/2021, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8922/VPCP-NN đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định, đảm bảo không trái với các quy định pháp luật hiện hành liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/12/2021.

Thực hiện chỉ đạo trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 116/BC-BTNMT ngày 09/12/2021 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định lấn biển.

Trên cơ sở chỉ đạo tại Văn bản số 15/VPCP-NN ngày 01/01/2022 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức trao đổi, thống nhất một số nội dung của dự thảo Nghị định với các Bộ trưởng liên quan (Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 8 thôn) để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định lấn biển theo chỉ đạo trên. Ngày 17/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 349/BTNMT-PC báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc trao đổi, thống nhất nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của một số Thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định lấn biển.

Đến nay, dự thảo Nghị định quy định về hoạt động lấn biển đã được hoàn thiện, Chính phủ đang xem xét để ban hành.

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực biển, hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, ngày 06/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/7/2022.

Nghị định đã quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biển, hải đảo đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm các quy định về tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; vi phạm các quy định về nhận chìm ở biển; vi phạm các quy định về sử dụng khu vực biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động lấn biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO