Quảng Nam: Chọn thêm 79 thôn xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”

18/06/2018 17:02

(TN&MT) - Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã có 229 thôn đăng ký xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu”, trong đó có 152 thôn đã được phê duyệt phương án. Tính đến đến cuối năm 2017, Quảng Nam có 20 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn trao Quyết định công nhận thôn Tân Mỹ, xã Điện Minh đạt chuẩn “Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2017 (ảnh Ngọc Đức)
Lãnh đạo thị xã Điện Bàn trao Quyết định công nhận thôn Tân Mỹ, xã Điện Minh đạt chuẩn “Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2017. Ảnh: Ngọc Đức


Do việc triển khai xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” mới bắt đầu từ đầu năm 2017, nên số lượng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” đạt chuẩn của Quảng Nam còn ít. Dự kiến đến cuối năm 2018, tỉnh Quảng Nam chỉ có khoảng 30 khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn. Mặc dù đã được công nhận đạt chuẩn theo các bộ tiêu chí, nhưng diện mạo “xanh, sạch, đẹp” ở nông thôn Quảng Nam nhiều nơi vẫn chưa thể hiện rõ nét.

Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam gửi các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM); UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu thì năm 2018, tỉnh Quảng Nam sẽ đưa thêm 79 thôn để nhân rộng xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, ngoài 54 thôn đã được chọn thực hiện điểm năm 2017, để đủ 133 thôn trong giai đoạn 2017 - 2020 theo kế hoạch 678 mà tỉnh Quảng Nam đã đề ra.

79 thôn lựa được chọn thêm sẽ được ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách Nhà nước các cấp, lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện đạt chuẩn bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu theo lộ trình đã đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện, có thể xem xét điều chỉnh danh sách thôn và lộ trình đạt chuẩn.

Riêng đối với các thôn đã đạt chuẩn bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu sẽ tiếp tục có kế hoạch để giữ chuẩn, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, gắn với các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “5 không, 3 sạch”, “sản xuất - kinh doanh giỏi” “nhà sạch, vườn đẹp”.  

Riêng đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu tại Thông báo số 448/TB-UBND (ngày 7/11/2017) của UBND tỉnh Quảng Nam sẽ sử dụng kinh phí phân bổ cho khu dân cư NTM kiểu mẫu và ưu tiên sử dụng kinh phí duy trì, giữ chuẩn, nâng chuẩn (500 triệu đồng/xã). 

Diện mạo nông thôn mới ở Quảng Nam đã có nhiều khởi sắc (ảnh Khải Khiêm)
Diện mạo nông thôn mới ở Quảng Nam đã có nhiều khởi sắc. Ảnh: Khải Khiêm
 

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức và địa phương của tỉnh Quảng Nam khẩn trương xây dựng kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp các địa phương được bổ sung thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2018 thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí.  

Đồng thời, huy động các nguồn lực tại địa phương, ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn do địa phương quản lý để đầu tư xây dựng các tiêu chí hạ tầng và các tiêu chí khác đối với khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tổ chức thẩm định, công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu theo đúng quy định, thực chất, tránh hình thức.

Ngoài ra, khuyến khích các địa phương vận động cộng đồng dân cư, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn, sử sụng nguồn duy trì, nâng chuẩn và cân đối ngân sách cấp huyện, xã để hỗ trợ, nhân rộng thêm các khu dân cư NTM kiểu mẫu, ngoài 133 thôn đã được chọn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cho rằng: mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu là một trong những hợp phần quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Tỉnh Quảng Nam sẽ thường xuyên đánh giá cụ thể từng tiêu chí để có hướng đầu tư phù hợp với thực tế ở từng địa phương. Điều quan trọng là, mô hình phải đi vào thực chất. Khi xét công nhận không đạt chuẩn sẽ xem xét đến trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền (cấp huyện, xã) trong công tác chỉ đạo, điều hành. Thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu phải là thôn thật sự điển hình, một miền quê đáng sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Chọn thêm 79 thôn xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO