Quảng Bình: Thực hiện các dự án sử dụng nguồn kinh phí bồi thường sự cố môi trường biển

Hồng Thiệu| 16/09/2020 06:23

(TN&MT) - Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1664/UBND-KTN về việc thực hiện các dự án sử dụng nguồn kinh phí bồi thường sự cố môi trường biển.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khoản tiền bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ từng Dự án theo ý kiến góp ý của ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Với những Dự án cần đánh giá tác động môi trường phải hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần xây dựng Bảng tiến độ chi tiết về kế hoạch triển khai thực hiện và giải ngân từng Dự án (theo từng tháng, từng nội dung công việc cụ thể và có cam kết thực hiện) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/9/2020 để tổng hợp báo cáo Trung ương theo quy định; đồng thời tập trung thi công hoàn thành dứt điểm đối với những công trình, dự án không phức tạp, có thời gian ngắn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; đồng thời xây dựng quy trình duy tu, bảo trì công trình sau đầu tư theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn về việc thực hiện các dự án sử dụng nguồn kinh phí bồi thường sự cố môi trường biển.

Yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ thẩm định hồ sơ Dự án còn lại để trình phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án, tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ theo quy định; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Quảng Trạch rà soát Dự án Nạo vét cửa sông Roòn với các dự án trước đây để đảm bảo không bị trùng lắp, đáp ứng hiệu quả đầu tư theo quyết định đã được phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng báo cáo khả thi Dự án “Phục hồi tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình” theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo nguyên tắc phải dựa trên thực tế hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản bị hủy hoại do sự cố môi trường biển, trong đó lưu ý việc khảo sát, lựa chọn địa điểm thả rạn nhân tạo phải đảm bảo không bị bồi lấp, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định để có cơ sở đề nghị Trung ương cấp vốn triển khai thực hiện, đồng thời nghiên cứu xây dựng phương án đảm bảo nguồn giống san hô để trình cấp thẩm quyền cấp phép khai thác; làm đầu mối tổng hợp tình hình triển khai các dự án nguồn kinh phí bồi thường sự cố môi trường biển; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương liên quan xem xét gia hạn đối với dự án không đảm bảo thời gian theo quy định.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Thực hiện các dự án sử dụng nguồn kinh phí bồi thường sự cố môi trường biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO