Petrovietnam: Nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

PV| 25/02/2023 22:18

(TN&MT) - Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã ban hành Nghị quyết 298-NQ/ĐU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023. Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác, phấn đấu nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Lấy khó khăn, thách thức làm động lực vươn lên

Năm 2022, mặc dù Petrovietnam và các đơn vị thành viên gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn so với dự báo; song, Đảng bộ/Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục hoạt động nề nếp, tập thể cấp ủy và lãnh đạo Tập đoàn gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, phát huy dân chủ, bảo đảm và đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy với mọi mặt hoạt động của Đảng bộ và Tập đoàn. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục ổn định và có bước phát triển.

623b60d5-3e29-4028-a2ce-5201308a1f95.jpeg
Petrovietnam là một trong những trụ cột kinh tế của đất nước

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn không bị đứt gãy, không chỉ được duy trì mà còn đẩy cao nhịp độ; một số mặt công tác đạt được kết quả hết sức quan trọng, ấn tượng. Hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đạt và vượt cao, có chỉ tiêu vượt trội so với kế hoạch đề ra. Kết quả đó tiếp tục khẳng định bản lĩnh, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền từ Tập đoàn tới các đơn vị thành viên. Khẳng định năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức vẫn đang hiện hữu tiếp tục là rào cản và thách thức cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Trong đó, Luật Dầu khí 2022 rất cần sự đồng bộ, liên thông để hoàn thiện thể chế và tạo động lực, sự hấp dẫn cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn; đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh, thúc đẩy các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững. Cùng với đó, việc xử lý những tồn tại trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, nhất là tháo gỡ các dự án trọng điểm của Tập đoàn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc cơ chế, chính sách.

c53ae151-c3d6-426e-964d-b83d8983d070.jpeg
Đảng ủy Petrovietnam xác định việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước hết phải hướng đến người lao động

Hiện thực hóa Nghị quyết vào quản trị doanh nghiệp 

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III ; với ý nghĩa quan trọng đó, toàn Đảng bộ tiếp tục phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” với quyết tâm “Năm 2023 phải đạt nhiều thành tích ấn tượng và tiến bộ hơn năm 2022”, toàn Đảng bộ và Tập đoàn tập trung nâng cao hiệu quả (chất lượng, tiến độ), nỗ lực hơn nữa chỉ đạo xử lý công việc, năng động sáng tạo hơn, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện Mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ vai trò nòng cốt, chủ lực, đầu tàu, có tiềm lực mạnh về tài chính và trình độ khoa học công nghệ tiên tiến; có sức cạnh tranh cao, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành Dầu khí. Tập trung phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

34e3b822-360a-430a-9e10-df32b95b8608.jpeg
Petrovietnam đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động nhiệt huyết, chuyên nghiệp 

Trong năm 2023, toàn Đảng bộ Tập đoàn sẽ phấn đấu thực hiện vượt mức kế hoạch đăng ký; trong đó, các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh phấn đấu vượt từ 2 - 5%. Đảng bộ Tập đoàn phấn đấu đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các chỉ tiêu xây dựng Đảng phấn đấu đạt trên 80%.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng ủy Tập đoàn sẽ ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021 - 2025 và tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn. Thực hiện các quy định của Đảng, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tích cực lãnh đạo thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo động lực thực hiện phương châm hành động của Tập đoàn “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” và xây dựng con người và văn hóa Petrovietnam.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các quy chế, quy định do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát và Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2023.

Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhất là công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội. Triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Tập đoàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Petrovietnam: Nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO