Những trường hợp không được đấu giá đất công ích tại Lai Châu

08/08/2018 16:12

(TN&MT) – Báo Tài nguyên & Môi trường cho tôi hỏi, quy định về quản lý, sử dụng quỹ đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu  hiện nay như thế nào? Những trường hợp nào không được đấu giá quyền sử dụng đất công ích?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu, việc sử dụng quỹ đất công ích theo quy định tại Khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai năm 2013 được thực hiện như sau:

Cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá quy định tại Khoản 5, Điều 11 của Quy định này. Việc cho thuê đất phải được lập thành hợp đồng, Ủy ban nhân dân cấp xã ký bên cho thuê, với thời hạn cho thuê đất mỗi lần không quá 05 năm theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 132 Luật Đất đai năm 2013.

Trong thời hạn cho thuê, khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng thì người được thuê đất phải trả lại đất và không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) hoặc hỗ trợ khác theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với tiền thuê đất đã trả trước thì được khấu trừ lại đến thời điểm trả lại đất.

Tiền thu được từ việc cho thuê đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của cấp xã theo quy định của pháp luật. Chứng từ thu tiền thuê đất được quản lý và sử dụng theo chế độ tài chính hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất công ích của cấp xã để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Những trường hợp không được đấu giá đất công ích gồm:

- Đất nông nghiệp nằm ngoài ranh giới quy hoạch của dự án đã được thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đề nghị của người có đất bị thu hồi do diện tích đất ngoài ranh giới quy hoạch của dự án đó không đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định tại Khoản 1 và 2, Điều 2 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh mà chưa được cấp có thẩm quyền giao hoặc cho thuê.

- Đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn bị Nhà nước thu hồi trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 64 và Khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

- Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự nguyện trả lại, tặng, cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; Đất khai hoang.

- Thửa đất tiếp giáp phía trước hoặc sau của Chủ sử dụng đất có đủ điều kiện đấu giá, nhưng nếu người khác trúng sẽ gây khó khăn cho việc sản xuất của thửa đất phía sau, trường hợp này xem xét giao cho người sử dụng đất liền kề thuê (nếu có nhu cầu).

-  Đất bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi phải thực hiện cắm mốc bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, tiến hành giao khoán cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu. Hồ sơ, trình tự việc giao khoán thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Thông tư số 03/2012/TT-BTNMT ngày 12/4/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi.
 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những trường hợp không được đấu giá đất công ích tại Lai Châu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO