--Quảng cáo---

Long An: Đồng bộ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tổng kết Luật Đất đai 2013 - Bạch Thanh - 11:21 05/10/2021

(TN&MT) - Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, Long An luôn quan tâm chỉ đạo, nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong đó, việc quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thực tế đã có sự liên kết, tác động, hỗ trợ lẫn nhau; thực hiện được vai trò của mỗi loại quy hoạch trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm

Theo đánh giá của UBND tỉnh Long An, việc quản lý và sử dụng đất những năm qua trên địa bàn tỉnh theo hướng tích cực, hợp lý, hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020, góp phần vào việc thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nền kinh tế của địa phương.

Công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đã giúp cho công tác quản lý, sử dụng đất ở địa phương đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành phát triển; đồng thời làm căn cứ pháp lý cho công tác thỏa thuận địa điểm đầu tư, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn được thuận lợi, đúng quy định của pháp luật.

Việc thi hành Luật Đất đai và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An đã đạt được những thành quả nhất định. Trong quá trình tiếp nhận đầu tư, UBND tỉnh Long An chỉ đạo kiên quyết chỉ tiếp nhận các dự án đầu tư phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Hiện nay, ngành TN&MT tỉnh Long An cũng đã phối hợp rà soát chỉ tiêu sử dụng đất của từng địa phương và các Sở, ban ngành tỉnh, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện, nhằm sử dụng đất một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất chỉ tiêu sử dụng đất của các địa phương.

Long An thực hiện hiệu quả trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cần sớm sửa đổi các vướng mắc, bất cập

Theo UBND tỉnh Long An, tỉnh đang tiếp nhận đầu tư nhiều dự án có diện tích đất lúa trên 10ha, căn cứ theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An nhận thấy quy định nêu trên là bất cập, không cần thiết, bởi vì: “Khi phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, Chính phủ lấy ý kiến tất cả các Bộ, ngành và khi phê duyệt quy hoạch đã thể hiện diện tích đất lúa được phép chuyển mục đích sang mục đích khác trong kỳ quy hoạch. Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất được duyệt, tỉnh có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng theo quy hoạch, không vượt chỉ tiêu cho phép”.

Còn về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có quy định, điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất là “đất đã được giải phóng mặt bằng”. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, hiện nay có rất nhiều dự án đầu tư kinh phí giải phóng mặt bằng rất lớn, trong khi Nhà nước không đủ kinh phí để giải phóng mặt bằng. Vì vậy, phần lớn các tỉnh kêu gọi nhà đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng và tiến hành giao đất.

Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng khi thực hiện “nhận chuyển nhượng, nhận tặng, cho quyền sử dụng đất trồng lúa” đều phải đi xác nhận “có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp”, trong khi nhận chuyển nhượng nhiều lần thì phải xác nhận nhiều lần. Đây là một trong những tồn tại, bất cập cần sớm nghiên cứu hướng sửa đổi.

Ngoài những vướng mắc, bất cập nêu trên, còn một số quy định của Luật Đất đai mâu thuẫn, chưa thống nhất với các Luật khác. UBND tỉnh Long An đề nghị các Bộ, ngành chức năng xem xét sửa đổi, bổ sung để có sự liên kết, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các địa phương trong triển khai, thực hiện.

  • Thanh Hoá: Đổi mới, hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai
    Tổng kết Luật Đất đai 2013 - Văn Dũng (thực hiện) - 11:08 28/09/2021
    (TN&MT) - Sau 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, Thanh Hóa đã có nhiều bước chuyển biến mạnh mẽ. Đặc biệt, những quy định trong giao đất, thuê đất để thực hiện dự án đầu tư đã góp phần phòng, chống nhiều tiêu cực, tham nhũng.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO