Gia Lai: Chấn chỉnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

22/06/2018 13:41

(TN&MT) - Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân, đảm bảo thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, lập hồ sơ quản lý, Sở TN&MT tỉnh Gia Lai yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng đăng ký đất đai trong tỉnh chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

dat
Lập hồ sơ địa chính phù hợp với biến động đất đai để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo đó, UBND cấp huyện phải kiểm tra, xử lý các công trình đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do các UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện đến nay chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng dẫn đến lạc hậu so với thực tế biến động đất đai, lãng phí ngân sách nhà nước. Nếu phát hiện sai phạm thì UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Gia Lai.

Song song đó, các huyện cần tăng cường chỉ đạo việc giải quyết hồ sơ theo đúng thủ tục hành chính hiện hành, chỉ giải quyết hồ sơ tiếp nhận qua Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (không tiếp nhận trực tiếp từ người sử dụng đất) và đảm bảo trả kết quả đúng thời gian quy định. Xử lý nghiêm trường hợp các hồ sơ giải quyết không đúng thời hạn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đảm bảo thời gian theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm nắm bắt tình hình thực hiện ở địa phương, ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xử lý; kịp thời xử lý khi có phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.

Đối với các Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, ngoài việc thường xuyên cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính phù hợp với biến động đất đai tại địa phương phải đảm bảo thực hiện đúng, nghiêm chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; kịp thời xử lý vi phạm về chuyên môn, những khó khăn vướng mắc phát sinh. Đồng thời tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao đạo đức công vụ cho viên chức trong toàn hệ thống để giải quyết công việc đúng thời gian, đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Chấn chỉnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO