Đô thị Hoài Nhơn phát triển theo mô hình "Một trục – Hai cánh – Bốn trung tâm"

Mỹ Bình | 27/08/2021 08:44

(TN&MT) - Ngày 24/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3512 phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035. Đô thị Hoài Nhơn được Bình Định định hướng phát triển theo mô hình Một trục – Hai cánh – Bốn trung tâm.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn UBND thị xã Hoài Nhơn hoàn thiện đồ án quy hoạch điều chỉnh, thẩm định, trình phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức lập quy hoạch, khai thác quỹ đất dọc tuyến đường kết nối từ ĐT.638 - ĐT.639 để tạo nguồn thu ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng tuyến đường, báo cáo đề xuất, trình UBND tỉnh. Đồng thời, lưu ý nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn cần bổ sung quy hoạch là chợ đầu mối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp khu vực phía Bắc tỉnh.

Theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đã được phê duyệt thì tính chất, mục tiêu quy hoạch đô thị Hoài Nhơn là hình thành đô thị trung tâm tiểu vùng (bao gồm các huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão, Hoài Ân); phát triển kinh tế nông nghiệp, chế biến công nghiệp cao tại phía Bắc tỉnh Bình Định; là hạt nhân phía Bắc tỉnh Bình Định trong hệ thống đô thị toàn tỉnh, phát triển theo hướng đô thị bền vững, đạt chuẩn đô thị loại IV.

Đồng thời là trung tâm thương mại dịch vụ, phát triển kinh tế biển, chế biến nông lâm sản; dịch vụ du lịch cho khu vực phía Bắc tỉnh; là trung tâm giáo dục, đào tạo, cung cấp nguồn lao động qua đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao và là đô thị có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng. Đô thị Hoài Nhơn được Bình Định định hướng phát triển theo mô hình: Một trục – Hai cánh – Bốn trung tâm.

Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

Điều chỉnh quy hoạch diện tích đất xây dựng đô thị là 2.991,82 ha, tăng so với quy hoạch được duyệt (2.498,20 ha) là 493,62 ha. Trong đó: Diện tích đất dân dụng là 1.821,96 ha, đạt chỉ tiêu 75,9 m2/người; tăng so với quy hoạch được duyệt (1.671,0 ha) là 150,96 ha.

Cụ thể: Đất đơn vị ở được duyệt là 1.200 ha, bình quân 50 m2/người; theo điều chỉnh cục bộ đất đơn vị ở là 1.366,89 ha, bao gồm: 644,39 ha đất đơn vị ở quy hoạch và 722,5 ha đất đơn vị ở hiện trạng (trong đó, đất vườn hiện trạng chiếm khoảng 45% diện tích đất (325,13 ha); đất ở hiện trạng chiếm khoảng 55% (397,37 ha) do hình thành đô thị trên cơ sở đất ở nông thôn có sân vườn hiện hữu). Chỉ tiêu đất đơn vị ở sau khi điều chỉnh là 43,4 m2/người.

Đất công trình công cộng đô thị sau khi điều chỉnh là 149,36 ha. Đất cây xanh đô thị sau khi điều chỉnh là 122,71 ha. Chỉ tiêu là 5,11 m2/người.

Diện tích đất ngoài dân dụng sau khi điều chỉnh là 1.169,86 ha (tăng 342,66 ha do bổ sung chức năng đất phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp). Diện tích đất khác sau khi điều chỉnh là 39.092,56 ha (giảm 493,62 ha) do chuyển đổi sang các chức năng khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đô thị Hoài Nhơn phát triển theo mô hình "Một trục – Hai cánh – Bốn trung tâm"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO