Đầu tư - Tài chính

Bình Định: Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu cho cao tốc

Thanh Tùng 03/05/2024 19:06

Theo báo cáo mới nhất từ Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua tỉnh Bình Định đang được các cơ quan chức năng thực hiện rốt ráo, đến nay cơ bản hoàn thành. Cùng với đó, nguồn cung vật liệu cũng cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu. Đây là những điều kiện quan trọng bước đầu đảm bảo dự án “về đích” đúng tiến độ.

“Vướng” mặt bằng của 2 tổ chức

Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 qua địa phận tỉnh Bình Định có chiều dài 118 km, bao gồm 3 dự án thành phần là Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 27,7 km, Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 70,1 km và Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 21km. Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh được thực hiện khẩn trương.

Cụ thể, đối với công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định cho biết, tỉnh đã phê duyệt 770 đợt, với số tiền 4.626,2 tỷ đồng; trong đó, tuyến chính được 11.771 hộ với diện tích 953,19ha, đạt 100%. Mặt bằng, chiều dài tuyến chính đã bàn giao cho Chủ đầu tư với diện tích 951ha, đạt 99,8%, chiều dài 117,57km, đạt 99,6%.

66.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi kiểm tra hiện trường dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn ngày 29/4/2024

Hiện còn 2 tổ chức gồm Chi nhánh công trình Viettel Bình Định (thị xã Hoài Nhơn) và Công ty TNHH Vũ Hà (huyện Tuy Phước) chưa thống nhất phương án bồi thường. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, lí do là bởi Chi nhánh công trình Viettel Bình Định đề nghị bồi thường Hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái. Còn Công ty TNHH Vũ Hà đã nhận tiền đợt 1, đang xây dựng địa điểm mới để di dời nhà nuôi cấy mô. Công ty đồng ý cho các phương tiện thi công ra, vào để tổ chức thi công.

“Tuy nhiên, hiện nay Công ty TNHH Vũ Hà tiếp tục đề nghị hỗ trợ việc di dời và hao hụt bình giống rễ và ra rễ khoảng 17,149 tỷ đồng”, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định thông tin, đồng thời cho biết, hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương giải quyết 2 trường hợp nêu trên.

Đối với phần giải phóng mặt bằng điều chỉnh, bổ sung, Chủ đầu tư đã bàn giao bổ sung thêm diện tích khoảng 35,85ha, với 1.722 hộ bị ảnh hưởng. Các địa phương đã thực hiện hoàn thành và đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư đạt 100%.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, các địa phương đã thực hiện đầu tư xây dựng 40 khu tái định cư, diện tích 71,335ha, với 1.723 lô đất, tổng mức đầu tư 746,4 tỷ đồng. Hiện nay, đã thi công xây dựng hoàn thành 39 khu, trong đó: Hoài Nhơn: 12 khu; Hoài Ân: 9 khu; Phù Mỹ: 5 khu; Phù Cát: 5 khu; Tuy Phước: 4 khu, Tây Sơn: 2 khu; An Nhơn: 2 khu; 1 khu còn lại trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đạt 90%.

Tỉnh cũng đã hoàn thành việc giao đất tái định cư ngoài thực địa cho 904 hộ, với 1.044 lô đất để các hộ dân xây dựng nhà.

Đủ vật liệu cung cấp cho cao tốc

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, việc cấp mỏ vật liệu phục vụ thi công Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam áp dụng theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 8/9/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 18 và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1411/BTNMT-ĐCKS ngày 18/3/2022.

Đối với mỏ đất đắp nền, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định cho biết, đến nay UBND tỉnh đã xác nhận 17 hồ sơ đăng ký với tổng trữ lượng 13,3 triệu m3. Khối lượng này cơ bản đã đáp ứng đủ nguồn vật liệu đất đắp nền để phục vụ thi công Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định.

8.jpg
Nguồn cung vật liệu cho cao tốc cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu

Cụ thể, Dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có 2 điểm mỏ với trữ lượng 3,85 triệu m3. Dự án thành phần Hoài Nhơn – Quy Nhơn có 12 điểm mỏ với trữ lượng 8,23 triệu m3. Dự án thành phần Quy Nhơn – Chí Thạnh có 3 điểm mỏ với trữ lượng 1,22 triệu m3. Ngoài ra, có 3 nhà thầu thi công gói thầu 11-XL, đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh được UBND tỉnh xác nhận đăng ký khai thác trong phạm vi dự án công trình với tổng khối lượng 712.731 m3 đất đắp nền.

“Việc UBND tỉnh xác nhận 17 điểm mỏ đất và 3 nhà thầu đăng ký khai thác trong phạm vi dự án công trình với tổng trữ lượng hơn 14 triệu m3 đất đã cơ bản đã đáp ứng đủ nguồn vật liệu đất đắp nền phục vụ thi công Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Bình Định”, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định nhấn mạnh.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành và phần lớn các điểm mỏ đã đưa vào khai thác để phục vụ công trình. Tuy nhiên, còn số điểm mỏ chờ nộp tiền trồng rừng thay thế nên chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất.

Về cát xây dựng, đến nay có 7 điểm mỏ đã được UBND tỉnh xác nhận đăng ký khai thác mỏ cát lòng sông thuộc sông An Lão thuộc huyện Hoài Ân và sông Kôn, huyện Tây Sơn với tổng trữ lượng 1,63 triệu m3.

Trong đó, Dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có 3 điểm mỏ với trữ lượng 702,6 nghìn m3. Dự án thành phần Hoài Nhơn – Quy Nhơn có 4 điểm mỏ với trữ lượng 931,4 nghìn m3. Dự án thành phần Quy Nhơn – Chí Thạnh có nhu cầu khoảng 91,44 nghìn m3 cát, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn các nhà thầu sử dụng các điểm mỏ đã cấp phép để phục vụ thi công công trình.

“Như vậy, việc xác nhận đăng ký khai thác 7 điểm mỏ và sử dụng một số mỏ đã cấp phép đã đáp ứng đủ nhu cầu cát xây dựng phục vụ thi công Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh”, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định thông tin.

Đối với đá làm vật liệu xây dựng, theo đề xuất của Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án 85 thì tổng khối lượng phục vụ toàn bộ 3 đoạn tuyến cao tốc trên địa bàn tỉnh khoảng 4,5 triệu m3, trong khi đó tổng trữ lượng khảo sát của Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án 85 đối với 19 mỏ đá đã cấp phép là 29 triệu m3 - đủ để cung ứng cho việc thi công dự án cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, riêng đôi với Dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ban đầu dự kiến sử dụng đá tận dụng từ thi công hầm nối giữa Quảng Ngãi - Bình Định. Tuy nhiên, theo thông tin cung cấp của nhà thầu thi công là Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả thì chất lượng đá tận dụng từ thi công hầm không đảm bảo. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn nhà thầu phối hợp với các chủ mỏ đá nâng công suất khai thác và đăng ký khai thác 1 điểm mỏ để đáp ứng kịp thời vật liệu đá xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định cho biết, thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác mỏ vật liệu nhằm chấn chỉnh, hướng dẫn kịp thời các nhà thầu trong hoạt động khai thác, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án 85 tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khai thác mỏ vật liệu và bãi thải phục vụ thi công Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam tránh việc lợi dụng hoạt động khai thác vật liệu, bốc tầng phủ cung cấp cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài không đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu cho cao tốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO