Đắk Nông: Nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính đất đai

Phạm Hoài| 18/11/2021 12:12

(TN&MT) - Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai luôn được UBND tỉnh Đắk Nông quan tâm, chú trọng sửa đổi và bổ sung nhằm giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi và tiết kiệm thời gian hơn trong quá trình thực hiện Luật Đất đai 8 năm qua.

Cắt giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Theo ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai hiệu quả các hoạt động cải cách TTHC, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Tổ tư vấn cải cách hành chính để tham mưu UBND tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch hàng năm và giai đoạn, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo mang tính đồng bộ, toàn diện, thực hiện các bước tiến đột phá trong cải cách hành chính bảo đảm phù hợp với thực tiễn địa phương; đồng thời, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện được kịp thời, hiệu quả.

Đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được các nhà đầu tư quan tâm vì có nhiều chuyển biến tích cực về cải cách TTHC

Theo đó, bước đầu đã có những kết quả điển hình về một số hoạt động cải cách TTHC mang tính đột phá. Cụ thể, thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh; đơn giản hóa TTHC; cắt giảm 20% thời gian giải quyết TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và giải quyết, trả hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 26/8/2018 về quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành vi hành chính; Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 ban hành Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC; công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông…

Nhanh chóng khắc phục tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được về cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai, trong những năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Điển hình, tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn chiếm tỷ lệ thấp; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, vẫn còn hạn chế về năng lực; một bộ phận công chức khi giải quyết công việc liên quan đến người dân chưa làm hết trách nhiệm, còn hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Việc chấp hành kỷ luật kỷ cương của một số cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các đơn vị, địa phương chưa thực sự nghiêm túc. Bên cạnh đó, trang thiết bị làm việc như máy vi tính đã sử dụng lâu ngày nên bị xuống cấp, phát sinh nhiều lỗi, phải thay thế ổ cứng do quá tải…

Người dân đến làm các thủ tục về lĩnh vực đất đai tại tổ một cửa thuộc thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC về nhiều mặt. Trong đó, chú trọng công tác cải cách về lĩnh vực đất đai nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp nhanh chóng giải quyết các thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian.

Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1271 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020.

Tỉnh tiếp tục tăng cường đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông: Nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO