Đắk Lắk: Siết chặt hoạt động khai thác khoáng sản giúp giảm nghèo bền vững

Phạm Hoài | 20/02/2023 11:16

Đắk Lắk là một trong những tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên được thiên nhiên ưu đãi với nhiều loại khoáng sản có trữ lượng lớn. Tuy nhiên, công tác quản lý, khác thác khoáng sản vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Do đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, để bảo đảm hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn đúng theo quy hoạch, đảm bảo tuân thủ đúng quy định, hằng năm, UBND các huyện đều thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản; đồng thời, xử lý, tham mưu xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo thẩm quyền.

Cùng với đó, Phòng TN&MT các huyện phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, tham mưu cho UBND các huyện xử lý, đình chỉ các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép theo quy định. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ nguồn tài nguyên trên địa bàn…

a2.-ks-dak-lak-ok.jpg
Hoạt động khai thác cát trên khu vực sông Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk luôn được các cơ quan chức năng giám sát chặt, hạn chế thất thoát tài nguyên

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có công văn đề nghị các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản theo đúng quy định pháp luật về khoáng sản, nhất là quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên khoáng sản chưa khai thác đến các tổ chức, cá nhân để biết, thực hiện theo quy định.

Ông Khương Văn Phong, Trưởng Phòng TN&MT huyện M’Drắk cho biết: Để lập lại trật tự trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tại xã Ea Pil, Phòng TN&MT huyện đã cùng với địa phương tăng cường công tác kiểm tra. Qua đó, đã xử lý, xử phạt và chấn chỉnh kịp thời. Đến nay, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Ea Pil đã chấm dứt. UBND huyện M’Drắk cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, lực lượng chức năng cùng với chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm không để hoạt động khai thác cát trái phép tái diễn trên địa bàn.

Phục vụ giảm nghèo bền vững

Trước tình trạng khai thác khoáng sản chưa đúng quy định vẫn còn diễn ra tại một số địa phương, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo việc khai thác khoáng sản mang lại lợi ích cho xã hội và đóng góp nguồn thu ngân sách nhà nước cũng như tạo được công ăn việc làm cho người dân địa phương.

a1.-ks-dak-lak-ok.jpg
Trữ lượng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khá lớn, cần được khai thác, sử dụng hiệu quả, phục vụ công tác giảm nghèo bền vững của địa phương

Để công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở TN&MT, các sở, ngành chức năng và UBND các địa phương thực hiện nghiêm Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ bãi sông và Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước,... trên trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, các sở, ngành chức năng và địa phương thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ bãi sông; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý; rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đóng cửa mỏ đối với các điểm mỏ đã hết hạn khai thác.

Chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công các dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư trước khi khai thác, sử dụng khoáng sản để sử dụng cho xây dựng công trình đó phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại Ủy ban nhân dân tỉnh và nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định…

UBND tỉnh Đăk Lắk cũng giao Sở TN&MT tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra định kỳ và đột xuất trong hoạt động khai thác khoáng sản, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản; đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đình chỉ hoặc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các trường hợp vi phạm; kiểm tra, yêu cầu các mỏ khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm công tác cải tạo phục hồi môi trường theo phương án được phê duyệt...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Siết chặt hoạt động khai thác khoáng sản giúp giảm nghèo bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO