Bình Dương: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh

Tường Tú| 02/03/2021 10:33

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), từ đó có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng xanh của tỉnh Bình Dương.

Hướng tới một nền kinh tế xanh

Theo Sở TN&MT Bình Dương, công tác ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 đã có bước chuyển biến rõ rệt và đạt những kết quả nhất định. Theo đó, Bình Dương đã từng bước chủ động thích ứng với BĐKH, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời, Bình Dương còn triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng giai đoạn; chú trọng rà soát, tổ chức quản lý quỹ đất công, đất rừng, đất các nông lâm trường quốc doanh; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển nguồn thu từ đất đai phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương cũng đã kiểm soát chặt chẽ việc thăm dò, cấp phép, khai thác tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước theo quy hoạch và theo quy định; tăng cường công tác thanh - kiểm tra, xử lý vi phạm, từng bước chấm dứt tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước trái phép; thực hiện tốt công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, góp phần tăng thu cho ngân sách, tạo sự công bằng, minh bạch trong hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Bình Dương đã và đang tích cực triển khai thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Đặc biệt, Bình Dương đã đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng cho các công trình, dự án bảo vệ môi trường; di dời được gần 250 cơ sở ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư, đô thị phía Nam tỉnh Bình Dương; xử lý dứt điểm 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát 24/24 thông qua hệ thống quan trắc tự động được 85% lượng nước thải công nghiệp. Qua đó cho thấy, mức độ ô nhiễm môi trường đã được kiềm chế, chất lượng các thành phần môi trường được cải thiện; nền kinh tế của tỉnh Bình Dương đang hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Hiện tại, Sở TN&MT đang triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp ngành về điều tra cơ bản tài nguyên và bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, tái chế chất thải, vật liệu mới… nhằm cung cấp các cơ sở dữ liệu, nhiệm vụ, giải pháp giúp cho công tác ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương được chủ động hơn và khoa học hơn. Đồng thời, Sở TN&MT cũng đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến để ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng đến các giải pháp phi công trình.

Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trước mắt, Sở TN&MT Bình Dương sẽ đầu tư lắp đặt thêm các trạm quan trắc tự động không khí, nước mặt, nước dưới đất và các nguồn thải trên địa bàn; nâng cấp hạ tầng cơ sở thông tin, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường để tiếp nhận, chia sẻ và công khai các dữ liệu về tài nguyên và môi trường đến mọi tổ chức và người dân được biết và cùng tham gia kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ số hóa các dữ liệu, số liệu quản lý, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật trong công tác quản lý về tài nguyên và môi trường.

Triển khai quyết liệt các giải pháp

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Trong giai đoạn 2021 - 2025, Sở TN&MT sẽ tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác thích ứng với BĐKH, giảm phát thải khí nhà kính; đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững; kiềm chế được mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; bảo đảm chất lượng môi trường sống và cân bằng sinh thái; góp phần đưa nền kinh tế của tỉnh Bình Dương trở thành nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

Song song đó, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách, các quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, Sở TN&MT Bình Dương tập trung xây dựng các phương án liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành TN&MT tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện, Kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương. Trong đó, Sở TN&MT tập trung thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đẩy mạnh công tác giao, cho thuê đất theo hình thức đấu giá, kiểm soát chặt chẽ việc giao, thuê đất; phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ về đất đai; kiểm tra, xử lý dứt điểm những trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng lãng phí, không đúng mục đích; tăng cường quản lý và phát triển thị trường bất động sản.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tiếp tục điều tra, thống kê, đánh giá nguồn tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để xây dựng các cơ chế, chính sách quản lý; kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, chấm dứt tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước trái phép; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; phối hợp với các tỉnh lân cận trong lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trong vấn đề chia sẻ, khai thác, sử dụng hợp lý vào bảo vệ nguồn nước.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới, tiên tiến và hiện đại hóa, tự động hóa các trang thiết bị kỹ thuật quan trắc tài nguyên và môi trường để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, điều tra, đánh giá, ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung ương và các tỉnh, thành thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai để trao đổi thông tin, kinh nghiệm về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nhằm phục vụ cho phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết: “Trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tập trung thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng có lợi cho các ngành kinh tế thân thiện với môi trường, hạn chế phát triển các nhóm ngành có nguy cơ cao gây ô nhiễm, suy thoái môi trường; nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường, tăng cường công tác hậu kiểm và đẩy mạnh việc áp dụng mô hình quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000, sản xuất sạch hơn, kiểm toán chất thải, các mô hình quản lý môi trường tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tập trung di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tiếp tục triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và kiện toàn lại hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực hệ thống quan trắc, giám sát xử lý chất thải, năng lực ứng phó sự cố môi trường; bảo đảm cân đối quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội; tiến hành giao đất, thuê đất và chuyển mục đích sử dụng theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ cân đối hài hòa tỷ lệ khai thác sử dụng nguồn nước mặt và nguồn nước dưới đất, đảm bảo 100% các tầng chứa nước dưới đất không bị suy thoái, cạn kiệt; 100% các mỏ khai thác khoáng sản sau khi kết thúc khai thác được thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường theo đúng quy định; 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ được xử lý triệt để và đảm bảo không để phát sinh cơ sở mới; 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động đều có hệ thống xử lý chất thải đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường...”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO