Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đất đai

Linh Nga| 13/04/2021 11:42

(TN&MT) - Nhằm góp phần đưa công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai đi vào nền nếp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngay từ đầu năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Quản lý chặt việc sử dụng đất

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu, Sở TN&MT đã tập trung phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát đo đạc, xác định ranh giới, mốc giới, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất để làm cơ sở quản lý; rà soát quá trình sử dụng đất, tình hình thực tế diện tích đất công; đồng thời, tăng cường thực hiện Đề án quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện các giấy tờ liên quan để thực hiện kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với các trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp.

Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thiện đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 59/82 đơn vị hành chính cấp xã

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng đã chủ động lập phương án và tổ chức đấu giá QSDĐ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở các cấp; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá QSDĐ; tăng cường công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định, chặt chẽ, đúng với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đặt lợi ích công cộng và của người dân trên hết trong quá trình quản lý, sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, việc kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, tính đến nay,  Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành công tác kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp tại 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với tổng số hồ sơ tiếp nhận là 1.514 hồ sơ/1.987 hồ sơ. Trong 3 tháng đầu năm 2021, Sở TN&MT đã thẩm tra được 58 hồ sơ đủ điều kiện trình cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Trong đó, 53 hồ sơ đã ký, 4 hồ sơ đang đề nghị chủ sử dụng đất bổ sung giấy tờ, 1 hồ sơ đang xem xét phê duyệt.

Đối với thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với các công ty nông, lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng và các tổ chức, cá nhân khác sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Sở TN&MT đã hoàn thành công tác thu thập tài liệu và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị; hoàn thành 100% công tác đúc mốc với tổng số 1.532 mốc; phối hợp cùng đơn vị nông, lâm trường, UBND các xã tiếp giáp khu vực cắm mốc ranh giới tiến hành xác định vị trí và cắm 809 mốc ranh giới, tại Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu với 53 mốc; khu vực Công ty Cao su Hòa Bình 473 mốc; khu vực Công ty CP Nông nghiệp Hòa Lâm 139 mốc và khu vực rừng phòng hộ tại địa bàn TX. Phú Mỹ và phường Long Sơn, TP. Vũng Tàu với 144 mốc.

Đối với việc đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSĐĐ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, tính đến hết tháng 3/2021, Sở TN&MT đã hoàn thiện việc đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính với 59/82 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện, Sở TN&MT đang đẩy mạnh triển khai trên các địa bàn còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành 82/82 đơn vị hành chính cấp xã trên toàn tỉnh trong quý IV/2021.

Song song đó, đối với việc xây dựng Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh và cấp huyện, đến nay, Sở TN&MT đã hoàn thành công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện đối với 8/8 huyện, thị xã, thành phố và đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành các Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho 8/8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh, dự kiến triển khai thực hiện vào quý II/2021 và trình thẩm định, phê duyệt vào quý II/2022.

Thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là năm đầu tiên thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 nhằm phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và công nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tăng cường công tác quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường

Theo đó, để góp phần hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng như tiếp tục khẳng định vị thế trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung và lĩnh vực đất đai nói riêng trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT đã ban hành Quyết định số 1152 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với 76 nhiệm vụ, trong đó   vụ có thời hạn và 8 nhiệm vụ thường xuyên.

Đối với lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT sẽ thực hiện 19 nhiệm vụ như: Hoàn thành quy định về thu hồi đất trong khu công nhiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; thẩm định, trình HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua danh mục các dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng sẽ tập trung thực hiện lập Phương án sử dụng đất của tỉnh để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời giai đoạn 2021 - 2030; hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức; thành lập Tổ hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn các địa phương; tiếp tục thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với trụ sở, cơ quan công trình sự nghiệp; thực hiện thí điểm cấp Giấy chứng nhận QSDĐ liên huyện, khu vực; thực hiện đấu giá QSDĐ theo kế hoạch; cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hải, trong quý II/2021, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Phương án sử dụng đất cấp tỉnh, phân bổ và khoanh vùng chức năng theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; Phương án sử dụng mặt nước biển để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Kế hoạch định giá đất hàng năm; triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; triển khai thực hiện Dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai thực hiện công tác đấu giá QSDĐ năm 2021 theo kế hoạch; thực hiện các dự án trọng điểm theo lộ trình; phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu các thủ tục di dời khu đất Trường bắn Lam Sơn của Trường Sĩ quan Lục quân 2; tiếp tục thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực đất đai.

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ  thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý về đất đai cấp xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là công nghệ quản lý, khai thác bộ bản đồ và hồ sơ địa chính để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai được chính xác, kịp thời và đạt hiệu quả cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO