Xử lý nghiêm những vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Phạm Oanh| 17/11/2022 16:36

(TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, pháp luật hiện hành đã có những quy định và hướng dẫn cụ thể về giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, nhất là những thủ tục về cấp Giấy chứng nhận, chuyển quyền sử dụng. Tất cả những vi phạm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai sẽ bị xử lý theo đúng quy định.

Cử tri tỉnh Đắk Lắk phản ánh về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất và tách thửa còn chậm, thủ tục rườm rà, mất thời gian của người dân, nhiều trường hợp phải thông qua dịch vụ tư nhân để thực hiện các thủ tục với chi phí cao. Đề nghị xem xét, có giải pháp, đồng thời nâng cao trách nhiệm với các bộ liên quan, tạo điều kiện hướng dẫn thuận lợi nhất cho người dân.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi tại khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai) là không quá 30 ngày; thời gian thực hiện việc chuyển quyền (chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) là không quá 10 ngày theo quy định tại điểm l khoản 2 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 40 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).

van-phong-dang-ky-nha-dat.jpg
Ảnh minh họa

Như vậy, có thể thấy thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai năm 2013 đối với việc cấp Giấy chứng nhận đã được giảm đáng kể so với pháp luật về đất đai năm 2003. Cụ thể, giảm từ 50 ngày còn 30 ngày đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu, giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày đối với trường hợp người sử dụng đất thực hiện quyền.

Bộ cũng cho biết thêm, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy định 26 tại Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT); hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai).

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hiện nay chỉ bao gồm: Đơn đăng ký đất đai; Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có); Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có); Đối với trường hợp đăng ký biến động do thực hiện quyền, hồ sơ nộp chỉ bao gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai; bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; Hợp đồng thực hiện việc chuyển quyền.

Theo quy định, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được nộp hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu và khi thực hiện quyền của người sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND xã hoặc tại địa điểm của người yêu cầu cung cấp dịch vụ. Pháp luật về đất đai không quy định việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thông qua “dịch vụ tư nhân” như nội dung cử tri phản ánh. Vì vậy, đề nghị cử tri phản ánh với chính quyền địa phương tại tỉnh Đắk Lắk để tuyên truyền, phổ biến cho người dân thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tránh trường hợp thủ tục rườm rà, mất thời gian của người dân, thông qua dịch vụ tư nhân để thực hiện các thủ tục với chi phí cao.

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, thanh tra, kiểm tra trong việc thi hành công vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trường hợp phát hiện việc làm không đúng trong việc thực thi của tổ chức, cá nhân trong thi hành công vụ về lĩnh vực đất đai, đề nghị cử tri phản ánh kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm những vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO