Ủy ban Dân tộc: Triển khai 10 nhóm nhiệm vụ lớn 6 tháng cuối năm 2019

Thiên Nhiên| 26/07/2019 15:34

(TN&MT) - Phát biểu Kết luận Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban Dân tộc (UBDT) mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị, thời gian tới, UBDT tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tập trung vào 10 nhóm nghĩa vụ lớn mang tính đột phá.

Cụ thể là hoàn thành 8 đề án trọng tâm, chú trọng vào Đề án phát triển tổng thể và Đề án xác định thành phần dân tộc, Đề án đối với các dân tộc rất ít người…; tiếp tục theo dõi triển khai và hoàn thiện các chính sách dân tộc để ổn định đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; triển khai công việc chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, Tổ chức Lễ tuyên dương, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số…

anh-trang-3-2-.jpg

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBDT đã bám sát và chỉ đạo kịp thời, đầy đủ việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc, thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác, chương trình hành động cụ thể, tập trung triển khai và hoàn thiện các chính sách dân tộc để góp phần ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lãnh đạo Ủy ban đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành tập trung, có trọng tâm, trọng điểm với phương châm sâu sát, cụ thể và quyết liệt, đặc biệt trong việc xây dựng các đề án chính sách, báo cáo tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân tộc, tổng kết chính sách dân tộc và xây dựng Chiến lược công tác dân tộc... UBDT tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành (thành lập Tổ Thường trực xây dựng đề án, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tổ Biên tập...); đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo và phát huy trách nhiệm cá nhân, không để xảy ra tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nội dung nhiệm vụ.

anh-trang-2.jpg

Lãnh đạo UBDT chủ trì Hội nghị

14 chính sách dân tộc đang được triển khai tích cực và phát huy hiệu quả cao đối với đồng bào như: Chương trình 135 (Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020); Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách Hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025; Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Phát triển KT-XH vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao”; Đề án Tăng cường vai trò người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về “Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS”; Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025"...

Đặc biệt, UBDT đã tổ chức triển khai các chính sách, chương trình do UBDT quản lý; chỉ đạo tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất và đời sống, xóa đói giảm nghèo, ổn định và nâng cao mức sống cho đồng bào các dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

UBDT phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục triển khai thực hiện công tác dân tộc theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP và Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; rà soát các chính sách dân tộc hiện hành, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, xây dựng đề án, chính sách mới nhằm hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS miền núi; xây dựng các thông tư, văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện chính sách. Một số chương trình phối hợp với bộ, ngành, cơ quan, tổ chức đoàn thể đang phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và miền núi...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Dân tộc: Triển khai 10 nhóm nhiệm vụ lớn 6 tháng cuối năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO