Thừa Thiên - Huế siết chặt chuyển mục đích sử dụng đất

Thúy Nhi| 13/02/2020 10:35

(TN&MT) - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có Công văn chỉ đạo các sở ngành, địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh, nhất là việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng tài sản dự án, làn sóng doanh nghiệp bất động sản nước ngoài.

Trong đó, tập trung xử lý các nội dung đối với trường hợp chuyển nhượng Dự án đầu tư hoặc một phần dự án đầu tư: Giao Sở KH&ĐT; Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý khu đô thị mới và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định chặt chẽ các điều kiện để chuyển chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư, dự án nhà ơ theo đúng quy định của pháp luật đầu tư, đấu thầu, kinh doanh bất động sản.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế

 

Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất: giao Sở TN&MT, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định chặt chẽ các nội dung theo đúng quy định của pháp luật đất đai, trong đó, tập trung vào các nội dung như: việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án; Giấy chứng quyền sử dụng đất, đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy định; thực hiện đầu tư dự án theo tiến độ phê duyệt, năng lực tài chính,…

Đối với các Dự án đầu tư mới: Giao Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh trong quá trình thẩm định cấp quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tưcần xem xét kỹ về năng lực tài chính,đối tượng thực hiện dự án, việc liên doanh liên kết thực hiện dự án đặc biệt các dự án có quy mô sử dụng đất lớn, dự án bất động sản, dự án du lịch, nghĩ dưỡng; dự án ven biển…; hiệu quả dự án mang lại phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh cũng giao Sở TN&MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện nghiêm, đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai về việc thẩm định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngăn chặn tình trạng thu gom đất để xây dựng hạ tầng các khu dân cư tự phát không đảm bảo quy chuẩn xây dựng, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được phê duyệt

Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán tài sản gắn liền với đất có yếu tố nước ngoài hoặc người nước ngoài liên kết với người trong nước: giao Sở TN&MT, UBND cấp huyện nghiên cứu cơ chế theo dõi, quản lý việc chuyển nhượng, mua bán theo đúng quy định…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên - Huế siết chặt chuyển mục đích sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO