Thanh Hóa: Phê duyệt chương trình hành động Bảo vệ môi trường phát triển bền vững

Thu Thủy| 15/09/2020 16:04

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quết định về việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025.

Nhằm tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật và truyền thông về bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động để cán bộ các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường và có hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường. Xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả để tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ, người dân làm theo.

Tổ chức nhiều hoạt động về bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường cho các đối tượng là các báo cáo viên, đoàn viên, hội viên của các Sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường theo chủ đề của các sự kiện về môi trường hằng năm. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các nội dung của chương trình phối hợp.

Chi cục Biển và Hải đảo tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về các tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu cho mọi tầng lớp nhân dân. Tổ chức chiến dịch truyền thông về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh hằng năm nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Triển khai thực hiện phong trào dọn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp gắn với các chỉ tiêu bảo vệ môi trường

Giao Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức quán triệt công tác bảo vệ môi trường trong hệ thống văn phòng cấp ủy, đảng ủy trực thuộc; gắn công tác bảo vệ môi trường với triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm.

Giao Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường cho Hội viên phụ nữ và người dân trong cộng đồng, xây dựng các công trình vệ sinh gia đình, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Đẩy mạnh phong trào “xanh - sạch - đẹp” và triển khai cuộc vận động “gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động phụ nữ Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới; duy trì và nhân rộng các mô hình “tổ thu gom rác thải” “ngõ phụ nữ tự quản” “CLB phụ nữ không sử dụng túi ni lông”.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát huy vai trò thường trực Ứng phó với sự cố tràn dầu; phối hợp với chính quyền địa phương hai bên Biên giới triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng; vận động nhân dân trồng rừng ở khu vực biên giới và rừng ngập mặn. Công tác Biên phòng với bảo vệ môi trường; tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn đối với các hoạt động sử dụng vật liệu nổ, xung kích điện để đánh bắt hải sản; chặt phá rừng, gây ô nhiễm nguồn nước trên các sông, suối biên giới.

Đồng thời, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường hằng năm. Vận động nhân dân thu gom, tái sử dụng và xử lý triệt để rơm rạ sau thu hoạch nhằm hạn chế tối đa đốt, vùi gây ô nhiễm môi trường; xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất theo hướng tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, hạn chế sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Phê duyệt chương trình hành động Bảo vệ môi trường phát triển bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO