Thanh Hóa: Chuyển biến hiệu quả trong cấp GCNQSDĐ

Thu Thủy| 23/12/2022 15:24

Thời gian quan, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến, có hiệu quả, đặc biệt là đối với những hồ sơ còn vướng mắc về thẩm quyền giải quyết liên quan đến công tác phối hợp như cấp giấy chứng nhận lần đầu, đối với diện tích tăng thêm và đính chính sai sót.

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2022, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và xử lý trên toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai là trên 265.200 hồ sơ, tăng 1,3 lần so với năm 2021. Cụ thể: Hồ sơ tiếp nhận và xử lý cho hộ gia đình, cá nhân là 262.476. Hồ sơ tiếp nhận và xử lý cho tổ chức, doanh nghiệp là 2.743, không có hồ sơ quá hạn.

abh.jpg
Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến hiệu quả

Trong năm, Văn phòng cũng đã lập hơn 39.000 bản trích lục, trích đo, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tương ứng với gần 194.100 thửa đất với diện tích trên 76.500 ha phục vụ phục vụ giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ, cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản. Cũng từ năm 2022 này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đã hết sức khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong cấp GCNQSDĐ, đẩy nhanh công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn.

Riêng tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa, trong năm 2022 một số chỉ tiêu được thực hiện có nhiều tiến bộ so với cùng kỳ năm 2021 như: Hồ sơ trả về giảm, hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,6%; Kết quả đo đạc, chỉnh lý thửa đất tăng; Công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo, ý thức trách nhiệm của cán bộ viên chức người lao động được nâng cao.

Bước sang năm 2023, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của đội ngũ viên chức, người lao động trong thực thi công vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Chuyển biến hiệu quả trong cấp GCNQSDĐ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO