Sơn La: Triển khai thực hiện Nghị định số 23 về quản lý cát, sỏi lòng sông

Nguyễn Nga| 29/04/2020 18:43

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 1316/UBND-KT ngày 29/4/2020, về việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông trên địa bàn tỉnh Sơn La.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi trên sông, hồ

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT tham mưu tổ chức đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông để cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông theo quy định; tổ chức đấu giá đối với khối lượng sản phẩm là cát, sỏi lòng sông thu hồi được từ các dự án duy tu, nạo vét luồng thuộc vùng nước đường thủy nội địa.

Tham mưu, xây dựng dự thảo quy chế phối hợp trong quản lý cát, sỏi lòng sông, kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực giáp ranh gửi các tỉnh trên dòng sông Đà, sông Mã; khâu nối với Sở TN&MT các tỉnh để UBND tỉnh Sơn La làm việc với các UBND tỉnh để ký kết quy chế phối hợp.

Xây dựng và tham mưu ban hành phương án bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác trên địa bàn, trong đó có việc quy định trách nhiệm và xử lý người đứng đầu các sở, ngành và chính quyền cấp huyện, cấp xã. Tổ chức điều tra, đánh giá quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng bờ, bãi sông trên các sông nội tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi trên sông, hồ; bảo vệ, phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông thuộc thẩm quyền trên địa bàn.

Giao Sở Xây dựng xây dựng nội dung quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch tỉnh. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng cảng và công bố hoạt động cảng thủy nội địa. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện các dự án khai thác tập kết cát, sỏi lòng sông đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Cục Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Công an trong kiểm tra, xử lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp; chủ trì, thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trên bờ theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Cục thuế tỉnh thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán đối với việc kinh doanh cát, sỏi lòng sông; xử lý tình trạng hợp pháp hóa, hợp thức hóa chứng từ đầu vào với việc sử dụng cát, sỏi lòng sông tại các công trình, dự án. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra việc xác định sản lượng cát, sỏi lòng sông khai thác thực tế.

Sơn La tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền với hoạt động thăm dò, khai thác cát sỏi trái phép; vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp trên địa bàn, các bến bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi lòng sông.

UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện quy chế phối hợp trên địa bàn và các huyện thuộc các địa phương khác nằm trong khu vực giáp ranh địa giới hành chính. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các biện pháp bảo vệ cát, sỏi chưa khai thác; ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc nhận được báo tin xảy ra khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để xử lý.

Quy hoạch và cấp phép đầu tư xây dựng khu vực bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông cho các tổ chức, cá nhân được phép khai thác, kinh doanh cát, sỏi khu vực sông Đà, sông Mã thuộc địa bàn quản lý. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện theo quy định.

UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản đến bản, tổ, xóm, tiểu khu; vận động nhân dân địa phương không khai thác, tập kết, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trái phép. Phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, khai thác cát, sỏi trái phép; thực hiện quy chế phối hợp trên địa bàn và các xã thuộc các địa phương khác trong khu vực giáp ranh.

Ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép ngay sau khi phát hiện; xử lý vi phạm theo quy định; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND cấp trên để xử lý. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND huyện về công tác quản lý cát, sỏi lòng sông trên địa bàn xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Triển khai thực hiện Nghị định số 23 về quản lý cát, sỏi lòng sông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO