Sơn La: Họp tham vấn Dự thảo Quyết định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai

Nguyễn Nga| 24/07/2021 17:18

(TN&MT) - Sở TN&MT Sơn La vừa tổ chức Hội nghị tham vấn về Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013 và các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

Đại diện Phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ thông tin những nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định.

Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về việc quy định hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở, giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đất; định mức đất sử dụng trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh.

Quá trình sử dụng đất cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân ổn định, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, hạn chế việc nhân dân tự chia nhỏ đất sản xuất nông nghiệp để bán và chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp làm đất ở.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Sở TN&MT nhận thấy, một số quy định còn khó áp dụng trong thực tế dẫn đến chậm giải quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất.

Cùng với đó, ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực thi hành từ ngày 8/2/2021), trong đó, Chính phủ quy định UBND cấp tỉnh quy định chi tiết một số nội dung hướng dẫn thi hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP.

Đại diện Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố đã trao đổi và đề nghị làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Trên cơ sở đó, từ tháng 3/2021, UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết các nội dung được Chính phủ giao trong Nghị định số 148, để đảm bảo thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT đã xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013 và các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai; đã đăng tải nội dung Dự thảo để các tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến và gửi xin ý kiến tham gia của các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Bà Nguyễn Thanh Huyền, Quyền trưởng phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ, Sở TN&MT Sơn La cho biết: Việc xây dựng Dự thảo Quyết định là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về đất đai tổ chức triển khai, giám sát việc thực hiện luật và các chính sách có liên quan. Đây cũng là cơ sở để người sử dụng đất chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đất đai. Đặc biệt, việc cập nhật, bổ sung các quy định mới quy định chi tiết thi hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sẽ kịp thời giải quyết vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dự án đầu tư sử dụng đất dưới hình giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá hoặc không đấu giá; góp phần tăng thu ngân sách khi giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý, tránh việc lấn chiếm, sử dụng đất lãng phí.

Tại cuộc họp, Phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ – Sở TN&MT đã thông tin những nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định.

Theo đó, Dự thảo Quyết định gồm 36 Điều, trong đó, nội dung Quy định cụ thể gồm 8 mục, 31 điều. Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan thực thi pháp luật đất đai; người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật đất đai 2013; các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Sở TN&MT tiếp thu, tiếp tục chỉnh sửa nội dung Dự thảo để trình UBND tỉnh ban hành trong thời gian sớm nhất.

Phạm vi điều chỉnh của Quyết định gồm 11 nội dung, liên quan đến: Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; Quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; Quy định điều kiện, hạn mức tách thửa đối với các loại đất; Quy định về việc góp vốn quyền sử dụng đất để điều chỉnh lại thời hạn sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; Quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ, hẹp;

Quy định thu hồi đất đối với trường hợp sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp chậm đưa đất vào sử dụng; Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô tỷ lệ để tách thành dự án độc lập đối với khu đất thực hiện dự án đầu tư có phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý… nằm xen kẽ với phần diện tích đất nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất;...

Tại cuộc họp, đại diện Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố đã trao đổi và đề nghị làm rõ thêm một số nội dung, như: Giải thích rõ một số khái niệm về khu vực đô thị, nông thôn, trung tâm cụm xã là lấy từ phạm vi nào; làm rõ quy định về các trường hợp không được tách thửa, hạn mức công nhận với đất ở, đất nông nghiệp; đất vườn ao có phải là đất nông nghiệp không...

Lãnh đạo Sở TN&MT đã tiếp thu, thống nhất với từng nội dung cụ thể. Đồng thời, giao Phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ tiếp tục chỉnh sửa nội dung Dự thảo để trình UBND tỉnh ban hành trong thời gian sớm nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Họp tham vấn Dự thảo Quyết định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO