--Quảng cáo---

Sở TN&MT Sóc Trăng hoàn thành nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu

Đất đai - Bài và ảnh: LÊ HÙNG - 11:03 22/09/2020

(TN&MT) - Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã tập trung khắc phục khó khăn, đặc biệt là từ đợt dịch bệnh Covid-19 vào những tháng đầu năm để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Đạt được nhiều kết quả nổi bật

Trong 9 tháng năm 2020 các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã được Sở TN&MT Sóc Trăng phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, có 99,43% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; 100% cơ sở sản xuất mới xây dựng áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải nguy hại đạt 99,81%.

Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng cũng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra các dự án trong việc thực hiện các quy định, cam kết bảo vệ môi trường (BVMT) sau khi được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong việc thực hiện các công trình, biện pháp BVMT, lập thủ tục đề nghị kiểm tra xác nhận hoàn thành các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án trước khi vận hành chính thức.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng còn triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát công tác BVMT, tài nguyên nước năm 2020 đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ. Qua đó, Sở TN&MT kịp thời phát hiện và xử lý nhiều cơ sở chưa chấp hành tốt các quy định về BVMT và tài nguyên nước theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT đã hoàn thành công tác thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố; hoàn thành công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh; tham mưu thẩm định và trình UBND tỉnh Sóc Trăng giao đất cho 12 tổ chức với diện tích 5,38 ha; cho 18 tổ chức thuê đất với diện tích 107,4 ha; thu hồi đất của 10 tổ chức với diện tích 38,29 ha. Tổng số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp luỹ kế đến cuối tháng 8/2020 là 443.340 giấy với tổng diện tích 283.858,70 ha, đạt tỷ lệ 99,96% diện tích cần phải cấp.

Các lĩnh vực khoáng sản, biển và biến đổi khí hậu cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sở TN&MT đã thẩm định và trình UBND tỉnh Sóc Trăng cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; công bố danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; triển khai Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Các lực lượng tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tập trung hoàn thành kế hoạch

Theo lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng, trong 3 tháng cuối năm 2020, Sở TN&MT sẽ tiếp tục xây dựng thể chế, triển khai soạn thảo và lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương và hoàn chỉnh dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường theo kế hoạch; nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; đồng thời, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở TN&MT.

Cùng với đó, Sở TN&MT sẽ trình UBND tỉnh Sóc Trăng giao đất, cho thuê đất, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất đối với các tổ chức; tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh Sóc Trăng trình HĐND tỉnh các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ để làm cơ sở cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định; tiếp tục thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Trong lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT chi tiết để trình UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt; vận hành mạng lưới và công bố thông tin quan trắc môi trường tỉnh Sóc Trăng năm 2020; triển khai kiểm tra, lấy mẫu nước thải phục vụ công tác thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp; hoàn thành kế hoạch xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại một số bãi rác trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng sẽ phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và địa phương ven biển triển khai kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; tham mưu trình UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều phối liên ngành thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phối hợp triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển; tổ chức tuyên truyền về tác động của  biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai cho cán bộ các cấp và cộng đồng.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO