Phát huy sức trẻ dựng xây Agribank

Trung Dũng| 26/03/2021 13:51

(TN&MT) - Từ sự quan tâm chỉ đạo sát sao thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên, Agribank đã và đang xây dựng được thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, “vừa hồng” “vừa chuyên", yêu ngành, yêu nghề, có tâm hồn đẹp, có sức khỏe, kiến thức trí tuệ… từ đó hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu, thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh tế số.

Hơn 6,9 nghìn cán bộ trẻ giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về công tác thanh niên, Agribank đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Agribank. Tổng Giám đốc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2016 - 2020. Ngày 13/10/2016, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020 được thành lập với 9 Tiểu ban phát triển thanh niên khu vực, khẳng định tầm quan trọng của công tác phát triển thanh niên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên Agribank phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích tình nguyện, cống hiến trong quá trình lập thân, lập nghiệp, dựng xây Agribank.

Được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên, Chương trình phát triển Thanh niên Agribank giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai hiệu quả, kết nối các tổ chức Đoàn thanh niên tại các đơn vị trong toàn hệ thống xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động kinh doanh, an sinh xã hội.

Đoàn viên thanh niên Agribank hăng hái tham gia các hoạt động trồng cây xanh, thêm cây thêm sự sống

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, lòng yêu nước, lối sống lành mạnh, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ được chú trọng. Nhiều cơ chế, chính sách phù hợp được xây dựng tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho cán bộ đoàn viên thanh niên Agribank học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực và nuôi dưỡng ước mơ hoài bão, xung kích sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ.

Hàng năm, đoàn viên thanh niên Agribank được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và kỹ năng giao tiếp, học tiếng dân tộc tại địa bàn vùng dân tộc thiểu số... Công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn, quy hoạch đối với cán bộ trẻ trong toàn hệ thống Agribank được quan tâm. 

Đoàn viên thanh niên được tin tưởng giao đảm nhận các chức vụ chuyên môn từ cấp phòng trở lên, có điều kiện thuận lợi để phát huy sức trẻ, tinh thần đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công tác. Trong giai đoạn từ 2016 - 2020, có 4.047 đoàn viên ưu tú đã vinh dự được kết nạp Đảng. Đến 31/12/2020, toàn hệ thống có 6.981 cán bộ trẻ giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị (chiếm 18,5% lãnh đạo các cấp của toàn hệ thống; riêng giai đoạn 2016 - 2020 có 3.427 cán bộ trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn đã được cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn tin tưởng, giao nhiệm vụ trọng trách và bổ nhiệm từ cấp Phó phòng chuyên môn trở lên).

Thanh niên Agribank với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Từ năm 2018, phong trào thi đua “Thanh niên Agribank với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” được triển khai trên toàn hệ thống với mục tiêu mỗi tổ chức Đoàn có ít nhất một sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nghiệp vụ mang lại hiệu quả kinh doanh tại đơn vị, gia tăng khách hàng mới mở tài khoản thanh toán, tập trung vào đối tượng khách hàng trẻ trải nghiệm các dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank. 

Mỗi cán bộ trẻ thể hiện vai trò là nhà tư vấn chuyên nghiệp về SPDV, góp phần gia tăng lượng khách hàng mở tài khoản và sử dụng SPDV của Agribank. Từ 2016 đến 2020, Agribank phát triển được 5,3 triệu tài khoản thanh toán mới, nâng số lượng khách hàng có tài khoản thanh toán tại Agribank đạt trên 15,56 triệu vào thời điểm 31/12/2020. Tỷ lệ thu dịch vụ năm sau cao hơn năm trước, năm 2020 đạt 7.109 tỷ đồng, vượt 14,7% mục tiêu chiến lược đến năm 2020 tại Đề án Chiến lược phát triển dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020. Cơ sở khách hàng được mở rộng là nền tảng bền vững để Agribank phát triển dịch vụ trong giai đoạn tới.

Đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi ngân hàng số 

Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Agribank, cán bộ đoàn viên thanh niên Agribank tích cực tham gia đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc, giả mạo, hướng dẫn khách hàng nhận diện và phòng tránh trong lừa đảo, giúp khánh hàng giao dịch tài chính an toàn.

Thanh niên phát huy vai trò đại sứ thương hiệu Agribank

Thanh niên phát huy vai trò “Đại sứ” thương hiệu, văn hóa, xây dựng hình ảnh, thương hiệu Agribank- Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam, Ngân hàng vì cộng đồng. Thanh niên Agribank xung kích đảm nhận các chương trình, hưởng ứng các phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như hải trình thăm và tặng quà quân dân nơi hải đảo và nhà giàn DK1; tham gia hiến máu nhân đạo "Ngày chủ nhật hồng", "Giọt hồng tuổi trẻ, sẻ chia yêu thương", tri ân thương binh liệt sỹ, triển khai "Thêm con chữ, bớt đói nghèo"... lan tỏa văn hóa nhân văn, sẻ chia. Đồng thời, tham gia tổ chức thành công hội thao, hội diễn, hội thi Thanh niên tài năng…tạo “sân chơi” bổ ích lành mạnh.

Qua đó, khơi nguồn cảm hứng, sức sáng tạo, nhiệt huyết, thi đua học hỏi, phát huy tinh thần tự giác rèn luyện phấn đấu, khắc phục khó khăn của đoàn viên thanh niên, nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa, miền núi hải đảo; và trên hết sống đẹp, sống có ích trở thành lẽ sống thường nhật của mỗi thanh niên Agribank.

Các hoạt động thiện nguyện luôn có sự đồng hành của đội quân xung kích - thế hệ thanh niên Agribank

Với tinh thần “Xung kích - Đổi mới - Năng động - Sáng tạo”, đoàn viên thanh viên trên toàn hệ thống có nhiều đóng góp tích cực vào thành công chung của Agribank trong quá trình thực hiện thắng lợi Phương án cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh, giữ vững vai trò chủ lực, chủ đạo trong đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội. Đoàn Thanh niên Agribank được xếp loại vững mạnh, xuất sắc hàng năm, liên tục nhiều năm dẫn đầu thi đua trong Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, được Trung ương Đoàn tặng bằng khen. 

Quyết tâm cùng ngành Ngân hàng thực hiện có hiệu quả những chủ trương, quan điểm của Đảng đối với thế hệ trẻ trong thời gian tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thực sự tiêu biểu, có năng lực vận động thanh niên; phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới và đào tạo cán bộ trẻ cho đơn vị và tổ chức, phát huy vai trò lực lượng đoàn viên thanh niên đối với quá trình phát triển Agribank”. 

Agribank đang triển khai Đề án chiến lược kinh doanh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu được xác định xây dựng Ngân hàng hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng số; chuyển đổi thành NHTM cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả, giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy sức trẻ dựng xây Agribank
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO