--Quảng cáo---

Nghệ An: Xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS

Bất động sản - 17:25 07/05/2019

(TN&MT) - Ngày 2/5, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định về ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND, Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển
Thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển


Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Nghệ An, UBND các huyện, thành, thị, UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan phải phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu; chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức; hình thức cung cấp thông tin, dữ liệu…

Trong đó, Sở Xây dựng chủ trì thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu; duy trì hệ thống thông tin, định kỳ tiếp nhận thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp theo Quy chế này để tích hợp vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung, điều chỉnh thông tin, dữ liệu và gửi lại Sở Xây dựng trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, điều chỉnh của Sở Xây dựng.

Quyết định về ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quyết định về ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhà ở, thị trường bất động sản, dự án bất động sản có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu theo định kỳ; theo yêu cầu đột xuất của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và đề nghị của Sở Xây dựng. Quá trình thực hiện Quy chế không làm phát sinh thêm biên chế tại các cơ quan, đơn vị.

Về thời hạn cung cấp thông tin, dữ liệu về Sở Xây dựng, đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ hàng tháng, các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu trước ngày 05 hàng tháng. Đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ hàng quý, các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu trước ngày mùng 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ 6 tháng, các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu trước ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ tiếp theo. Đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ hàng năm, các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu trước ngày 20/1 của năm sau.

Đồng thời, Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện; thuê các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản thực hiện công việc thu thập, tổng hợp, tính toán thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản….

Sở TN&MT chịu trách nhiệm thu thập, cập nhật, quản lý các thông tin liên quan đến nội dung về đặc điểm đất đai, biến động liên quan đến quá trình sở hữu đất ở, nhà ở và các loại bất động sản quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở, giá đất ở được kết nối, tích hợp từ cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được biết, Quyết định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 13/5/2019.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO