--Quảng cáo---

Mức nộp tiền sử dụng đất để có sổ đỏ?

Tư vấn pháp luật - 19:52 15/08/2019

(TN&MT) - Hỏi: Đất gia đình tôi đã ở từ năm 1990, năm 1995 có dây điện 10KV đi qua. Năm 2010, thành phố Hà Nội bán nhà theo Nghị định 61/CP và có sổ đỏ 55 m2, còn 10 m2 do dây điện nên để lại và hàng năm vẫn nộp thuế đầy đủ. Hiện dây điện này đã chuyển xa ngoài ranh giới đất 11m và đi ngầm. Vậy khi mua 10 m2 này tôi phải nộp tiền theo tỷ lệ nào để có sổ đỏ?

(Đặng Hanh - Hanhdang1954@gmail.com)

Văn phòng Luật sư Hanel trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp chúng tôi hiểu bạn đã thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Hợp đồng thuê nhà, đến năm 2010 thì thực hiện mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và sau đó xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở cho diện tích 55m2 theo Nghị định 61/NĐ-CP ngày 05/07/1994.

 Do thông tin về nguồn gốc, loại đất, mục đích đang sử dụng, hiện trạng sử dụng của 10m2 đất bạn muốn mua chưa rõ ràng đầy đủ nên chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

* Trường hợp 1: Được quyền mua diện tích 10m2 đất nêu trên nếu phần diện tích này được xác định là phần diện tích nhà sử dụng chung hoặc phần diện tích đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước:

- Yêu cầu: Bạn bắt buộc phải là chủ sử dụng toàn bộ và duy nhất đối với phần diện tích nhà ở trước khi mua phần diện tích nhà sử dụng chung hoặc phần diện tích đất liền kề. Căn cứ mua:

- Căn cứ khoản 2 Điều 71 Nghị định 99 năm 2015 hướng dẫn thi hành luật  nhà ở:

“Điều 71. Giải quyết bán phần diện tích nhà sử dụng chung và chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước:

            2. Đối với phần diện tích đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước mà khi bán hóa giá nhà ở hoặc bán nhà ở theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở hoặc bán nhà ở theo quy định của Nghị đinh số 34/2013/NĐ-CP , Nhà nước chưa giải quyết chuyển quyền sử dụng diện tích đất này hoặc khi bán nhà ở theo quy định của Nghị định này thì giải quyết phần diện tích đất liền kề này như sau:

            a) Chuyển quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất liền kề với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thực tế sử dụng hợp pháp nhà ở đó nếu phần diện tích này không có tranh chấp, khiếu kiện, phù hợp quy hoạch xây dựng nhà ở và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở;

            b) Tiền sử dụng đất được tính bằng 40% giá đất ở đối với diện tích trong hạn mức đất ở, tính bằng 100% giá đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức đất ở trong khuôn viên nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đó (hạn mức đất ở được tính bao gồm cả diện tích đất có nhà ở đã mua và diện tích đất liền kề). Giá đất để tính tiền sử dụng đất khi chuyển quyền sử dụng được áp dụng theo bảng giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất liền kề đó. Đối với phần diện tích đất ngoài khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thì thực hiện thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 24 Quyết định số 12/QD-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 06/08/2018 quy định:

“2. Đối với phần diện tích đất liền kề với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 2, Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người mua nhà:

a) Đủ điều kiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Đối với thửa đất có diện tích đất liền kề có tiếp giáp mặt đường hoặc mặt ngõ của các khu tập thể (không áp dụng đối với nhà biệt thự và nhà ở chung đường phố) thì phải đảm bảo mặt cắt của đường hoặc ngõ là 3,5m.

b) Đơn vị quản lý vận hành nhà ở thông báo công khai, niêm yết tại biển số nhà và tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 30 ngày. Sau thời hạn 30 ngày, nếu không có tranh chấp, khiếu kiện thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận không có tranh chấp, khiếu kiện, phù hợp quy hoạch và không vi phạm các công trình hạ tầng kỹ thuật của ngôi nhà.

c) Mức thu tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

            - Hồ sơ thủ tục mua thực hiện theo Điều 25 Quyết định só 12/QD-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 06/08/2018.

* Trường hợp 2: Không được phép mua nếu phần diện tích 10m2 đất trên không thuộc trường hợp 1:

            - Theo Luật đất đai năm 2013; Các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai; Quyết định số 20 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nôi quy định thì phần diện tích 10m2 mà bạn đóng thuế sử dụng hàng năm không đủ điều kiện để công nhận và cấp Giấy CNQSDĐ.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO