Hà Nội: Bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019

09/07/2019 11:33

(TN&MT) - Tại kỳ họp thứ chín diễn ra vào chiều ngày 8/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.

Trước đó, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của HĐND TP thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục, công trình dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP, bao gồm: 1.686 công trình, dự án thu hồi đất, với diện tích là 5.573,52ha; 308 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích diện tích là 518,58ha.

Tuy nhiên, đến ngày 30/4/2019, TP  thu hồi được 1.291,69ha, đạt 42,38% kế hoạch thu hồi đất năm 2019. Cụ thể: Số dự án thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 240 dự án, diện tích là 764,32ha; Số dự án Sở TN&MT thực hiện các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 154 dự án, diện tích 527,37ha.
 

HN
97/97 đại biểu có mặt (tỷ lệ 100%) biểu quyết tán thành

Từ thực tế trên, 100% đại biểu có mặt tài kỳ họp tán thành thông qua Nghị quyết bổ sung 634 dự án vào Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019.

Để thực hiện Nghị quyết này, UBND TP sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND TP thông qua thì UBND TP tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND TP thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO