--Quảng cáo---

Đà Nẵng: Giao đất tái định cư thực tế cho hộ giải tỏa làm nhà ở không quá 3 ngày làm việc

Đất đai - Lan Anh - 14:41 22/07/2020

(TN&MT) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10-4-2017.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số quy định về căn cứ thực hiện thu hồi đất; giao nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư; kế hoạch thu hồi đất; thông báo thu hồi đất; hồ sơ ban hành quyết định thu hồi đất; thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; lập kế hoạch, niêm yết, lấy ý kiến về dự thảo, hoàn chỉnh kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, thu tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc diện bố trí đất tái định cư...

UBND thành phố quy định trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường tại các quận, huyện có trách nhiệm nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên môi trường để thẩm tra và trình UBND cùng cấp ký thông báo thu hồi đất.

Đà Nẵng quy định giao đất đối với các trường hợp thuộc diện bố trí tái định cư không quá 3 ngày

Trước khi có quyết định thu hồi đất chậm nhất 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết.

UBND thành phố cũng quy định về thời gian giao đất đối với các trường hợp thuộc diện bố trí tái định cư không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất liên hệ và đề nghị nhận đất tái định cư (nhận đất thực tế), tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về việc bàn giao đất tại thực địa cho người sử dụng đất.

Sau đó không quá 2 ngày làm việc, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập thủ tục, chuyển toàn bộ hồ sơ theo quy định cho Phòng Tài nguyên và Môi trường (qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) để lập thủ tục trình UBND các quận, huyện ban hành quyết định giao đất trong thời gian không quá 5 ngày làm việc sau đó.

Việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác lập hồ sơ và luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính, ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định, trình tự của Bộ thủ tục hành chính một cửa của quận, huyện hoặc của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường của quận, huyện.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO