Bộ TN&MT: Cắt giảm TTHC, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh

Phạm Oanh| 24/05/2021 22:54

(TN&MT) - Đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh… đã và đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TN&MT, nhất là trong lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp

Mỗi năm tiết kiệm hơn 1 nghìn tỷ cho doanh nghiệp

Theo Vụ Pháp chế, thời gian qua công tác cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Điển hình như tại lĩnh vực đất đai, hiện nay chỉ còn 48 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp (giảm 23 thủ tục); 69 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp (giảm 02 thủ tục). Về thời gian thực hiện thủ tục đã giảm so với quy định trước đây từ 05 - 25 ngày so với trước đây; bãi bỏ 1 số thành phần hồ sơ; liên thông thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất cho thuê đất đối với các dự án đầu tư; liên thông giữa cơ quan thuế và cơ quan TN&MT trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai,...

Người dân, doanh nghiệp dễ dàng truy cập dịch vụ trực tuyến công của Bộ TN&MT

Trong khi đó, tại lĩnh vực môi trường, đã có 46 TTHC (chiếm 44%) được cắt bỏ, hiện nay, lĩnh vực này chỉ còn 59 TTHC. Còn lĩnh vực địa chất –khoáng sản đã cắt giảm 38% TTHC không cần thiết; đặc biệt đã từng bước xóa bỏ cơ chế xin cho, hướng tới việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản công khai, minh bạch cho tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện TTHC.

Riêng lĩnh vực tài nguyên nước, so với trước đây, một số giấy tờ, hồ sơ không cần thiết như: kết quả phân tích chất lượng nước, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án khai thác nước dưới đất đã được bãi bỏ; đặc biệt đã thực hiện lồng ghép nộp hồ sơ đề nghị cấp phép trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư....

Theo thống kê, đến nay, tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ còn hiệu lực thi hành là 234 TTHC (trường hợp các địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) hoặc 255 TTHC (trường hợp các địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai). Theo tính toán của Bộ, tổng số chi phí tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong giai đoạn 2015 - 2020: ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 33.819.420 giờ công lao động và khoảng 1.010.284.720.000 đồng/năm.

Tiếp tục những kết quả này, Vụ Pháp Chế đang tổng hợp thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 Chính phủ Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính

Bên cạnh việc đơn giản hóa, cắt giảm TTHC, Bộ TN&MT đã chỉ đạo các đơn vị trong Bộ thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính, triển khai cơ chế mọt cửa, liên thông trong giải quyết TTHC, tạo điều kiện cho người người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và thực hiện các thủ tục một cách thuận lợi và dễ dàng nhất.

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ

Ngay trong quý I năm 2021, Bộ đã xây dựng dự thảo Quyết định công bố TTHC lĩnh vực Biển và Hải đảo theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2021; lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Quyết định công bố TTHC lĩnh vực Biển và Hải đảo; xây dựng dự thảo 11 Quy trình nội bộ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.

Trong khi đó, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, việc tiếp nhận TTHC tại Văn phòng một cửa của Bộ được thực hiện đúng quy định, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, Bộ đã đẩy mạnh việc tiếp nhận thông tin, phản ánh của cá nhân, tổ chức qua đơn thư, đường dây nóng. Trong Quý I, Bộ tiếp nhận 45 thông tin qua đường dây nóng; 784 lượt đơn thư (tương ứng với 388 vụ việc), trong đó gồm: 745 đơn thuộc lĩnh vực đất đai, 16 đơn thuộc lĩnh vực môi trường và 13 đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản. Tất cả những thông tin, đơn thư này đã và đang được Bộ xử lý, trả lời theo đúng thẩm quyền.

Theo đại diện Vụ Pháp chế, trong quý II/2021, Bộ sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ; tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong tổ chức thực thi quy trình, TTHC trong các lĩnh vực TN&MT. Đồng thời, vận hành và duy trì thông suốt hoạt động các đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết phản ánh của người dân, doanh nghiệp về tình trạng vi phạm pháp luật về TN&MT.

Ngoài ra, Bộ sẽ tăng các dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng; các cuộc họp trên môi trường trực tuyến, các cuộc họp sử dụng tài liệu điện tử thay thế cho tài liệu giấy.

 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT: Cắt giảm TTHC, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO