--Quảng cáo---

Xây dựng để trình 4 Quyết định quan trọng trong triển khai Nghị quyết 36 và NQ26

Biển đảo - Phan Phương - 11:01 10/11/2020

(TN&MT) - Trên cơ sở NQ36 và NQ26, Bộ TN&MT và các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành Chương trình hành động, Kế hoạch hành động của đơn vị mình để thực hiện 2 nghị quyết này. Hiện nay, các đơn vị đang tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao trong NQ26 và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể khác trong Kế hoạch riêng của đơn vị. Tổng cục Biển và Hải đảo là đơn vị chủ trì, tham mưu Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện NQ26 số 646-KH/BCSĐTNMT ngày 23/4/2020.

Theo đó, Tổng cục đã tham mưu, chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ký 4 Quyết định quan trọng, đó là: Trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 6/2/2020 về việc thành lập Uỷ ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thành lập Uỷ ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đây sẽ là cơ quan điều phối liên ngành, chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược biển do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu, là một bước tiến quan trọng trong phương thức chỉ đạo, điều hành, tập trung một đầu mối, thống nhất việc chỉ đạo, tránh việc chồng chéo, trùng lắp, đặc biệt nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, điều chỉnh việc thực hiện Chiến lược;

 

 

Trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 7/1/2020 phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030. Trong đó, đưa ra mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 50% diện tích vùng biển và hải đảo Việt Nam được khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ở tỷ lệ 1:500.000 và điều tra ở tỷ lệ lớn đối với một số khu vực trọng điểm. Trong đó, Thủ tướng cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành thực hiện.

Trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 4/12/2019 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Đây là kết quả của việc hiện thực hoá một trong những mục tiêu của NQ36 là “Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương” và những cam kết chính trị của Việt Nam tại các hội nghị, diễn đàn khu vực và thế giới về giải quyết vấn nạn rác thải nhựa đại dương. Ngay sau đó, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện của đơn vị mình, bước đầu đã đạt được những kết quả được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao.

Gần đây nhất, đã trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 18/5/2020 phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030. Đề án đã nêu ra 6 nhiệm vụ và 7 giải pháp cho việc thực hiện, trong đó cũng giao các dự án, nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện, giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành, địa phương có liên quan, phân công rõ cho đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện.

Đây chính là những Quyết định mang tính chiến lược quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách và lâu dài hướng đến phát triển nền kinh tế biển bền vững, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO